EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  پیوندهای مفید | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
کارگاه ها و همایش ها

 

کارگاه‌ها و همایش‌های جدید

 

کارگاه ها و همایش های برگزار شده (1396-1390) 

کارگاه ها و همایش های برگزار شده (1389-1387)

 

کارگاه ها و همایش های برگزار شده (1386-1385)

 

کارگاه ها و همایش های برگزار شده (1384-1383)

 
 کارگاه ها و همایش های برگزار شده (بدو تأسیس تا 1382)                                 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

کارگاه های آموزشی سال83

عنوان كارگاه

مجری

تاريخ برگزاری

گروه برگزار کننده

“ آشنايي با روش‌هاي آزمايشگاهي شيمي در محيط‌هاي زنده و غيرزنده دريايي با تكيه بر كروماتوگرافي ”

مرکز ملی اقیانوس شناسی

 21 تا 22 تیرماه

علوم زیستی دریا

كارگاه آموزشي “ مباني طراحي و اجراي سازه‌هاي فراساحل ”

مرکز ملی اقیانوس شناسی

23 تا 24 تیرماه

مهندسی و فن آوری دریا

“ مباني طراحي سازه‌هاي حفاظت ساحل ”

مرکز ملی اقیانوس شناسی

28 تا 29 تیرماه

مهندسی و فن آوری دریا

“ ژئومورفولوژي سواحل حوضه‌هاي دريايي ايران ”

مرکز ملی اقیانوس شناسی

3 تا 4 مردادماه

علوم غیر زیستی دریا

“ بررسي عوامل مؤثر بر مديريت يكپارچه مناطق ساحلي درياي خزر ”

مرکز ملی اقیانوس شناسی

5 تا 6 مردادماه

علوم غیر زیستی دریا

ميزگرد تخصصي “ دستاوردهاي نوين هواشناسي سواحل”

مرکز ملی اقیانوس شناسی

11 تا 12 مردادماه

علوم غیر زیستی دریا

“ بركشند طوفان و سيستم‌هاي به وجود آورنده آن در درياي خزر، خليج‌فارس و درياي عمان ”

مرکز ملی اقیانوس شناسی

13 تا 14 مردادماه

علوم غیر زیستی دریا

ميزگرد تخصصي “ نقش شيمي آب در تشكيل رسوبات امروزي محيط‌هاي دريايي ايران ”

مرکز ملی اقیانوس شناسی

14 تا 15 شهریورماه

علوم غیر زیستی دریا

مهندسي ساحل

مرکز ملی اقیانوس شناسی

17 تا 18 شهریورماه

مهندسی و فن آوری دریا

کاربرد سامانه­های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات نواحی ساحلی و دریایی

مرکز ملی اقیانوس شناسی

 

داده ها و اطلاعات اقیانوسی

جلسه كاري شبكه داده ها و اطلاعات اقيانوسي در منطقه اقيانوس هند مركزي ODINCINDIO

مرکز ملی اقیانوس شناسی

11 تا 14 مهرماه

داده ها و اطلاعات اقیانوسی

سمینار یک روزه سونامی

مرکز ملی اقیانوس شناسی

9 اسفند ماه

مرکز ملی اقیانوس شناسی

 

کارگاه های آموزشی سال84

عنوان كارگاه

مجری

تاريخ برگزاری

گروه برگزار کننده

كاربرد فناوري سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيايي در مطالعه نواحي سـاحلي

دكتر مسعود مرادي

15 تا 16 شهريور

داده ها و اطلاعات اقیانوسی

گردهمايي متخصصان علوم زيستي دريا

دكتر پيمان اقتصادي

 9 تا10 آبان

علوم زیستی دریا

كاربرد مدل‌هاي پيش‌بيني موج در مهندسي ساحل

دكتر علي‌اصغر گلشني

15 تا 16 آبان

مهندسی و فن آوری دریا

توليد اوليه در اكوسيستم‌هاي دريايي

دكتر پيمان اقتصادي

23 تا 24 آبان

علوم زیستی دریا

استانداردهاي نوين در سيستم تبادل داده‌هاي اقيانوسي

دكتر ناصر حاجي‌زاده ذاكر

28 تا29 آبان

داده ها و اطلاعات اقیانوسی

كاربرد ماهواره در مطالعات ساحلي و اقيانوسي

دكتر ناصر حاجي‌زاده ذاكر

30 آبان تا 1 آذر

داده ها و اطلاعات اقیانوسی

كاربرد ايزوتوپ‌ها در توالي‌هاي رسوبي

دكتر حميد عليزاده

24 تا 25 دي

علوم غیرزیستی دریا

كاربرد ژئوانديكاتورها در پديده‌هاي ساحلي و دريايي

دكتر حميد عليزاده

26 تا 27 دي

علوم غیرزیستی دریا

بیوژئوشیمی در سواحل و اکوسیستمهای دریایی

دکتر پیمان اقتصادی

 

علوم زیستی دریا

دوره آموزشي منطقه­ای شناسايي و تاكسونومي جلبك­هاي مضر

Training Course on the Identification and Taxonomy of HAB,

مرکز ملی اقیانوس شناسی

 3 تا 11 بهمن ماه

علوم زیستی دریا

کارگاه منطقه­اي تعيين اولويت­ها و ايجاد شبکه به منظور حفاظت از آبسنگ­هاي مرجاني منطقه خليج­ فارس و درياي عمان TDA

Regional workshop on priority program activities & networking for the conservation of coral reefs in the ROPME sea area

مرکز ملی اقیانوس شناسی

ROPME

2 تا 4 مرداد ماه

علوم زیستی دریا

کارگاه ملی مدیریت جامع سواحل ICZM

مرکز ملی اقیانوس شناسی

15 تا 17 بهمن ماه

مرکز ملی اقیانوس شناسی

نشست منطقه ای آنالیز تشخیص فرامرزی محیط زیست دریایی و منطقه دریایی راپمی

مرکز ملی اقیانوس شناسی

12 تا 16 اردیبهشت ماه

مرکز ملی اقیانوس شناسی

دوره آموزشی صنایع دستی دریایی پیشرفته ویژه زنان و دختران

مرکز ملی اقیانوس شناسی

10 تا 22 اردیبهشت ماه

مرکز ملی اقیانوس شناسی: بندرعباس

 

 

کارگاه‌ها و همایش‌های جدید

 

کارگاه ها و همایش های برگزار شده (1396-1390) 

کارگاه ها و همایش های برگزار شده (1389-1387)

 

کارگاه ها و همایش های برگزار شده (1386-1385)

 

کارگاه ها و همایش های برگزار شده (1384-1383)

 
 کارگاه ها و همایش های برگزار شده (بدو تأسیس تا 1382)                                 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

کارگاه های آموزشی سال83

عنوان كارگاه

مجری

تاريخ برگزاری

گروه برگزار کننده

“ آشنايي با روش‌هاي آزمايشگاهي شيمي در محيط‌هاي زنده و غيرزنده دريايي با تكيه بر كروماتوگرافي ”

مرکز ملی اقیانوس شناسی

 21 تا 22 تیرماه

علوم زیستی دریا

كارگاه آموزشي “ مباني طراحي و اجراي سازه‌هاي فراساحل ”

مرکز ملی اقیانوس شناسی

23 تا 24 تیرماه

مهندسی و فن آوری دریا

“ مباني طراحي سازه‌هاي حفاظت ساحل ”

مرکز ملی اقیانوس شناسی

28 تا 29 تیرماه

مهندسی و فن آوری دریا

“ ژئومورفولوژي سواحل حوضه‌هاي دريايي ايران ”

مرکز ملی اقیانوس شناسی

3 تا 4 مردادماه

علوم غیر زیستی دریا

“ بررسي عوامل مؤثر بر مديريت يكپارچه مناطق ساحلي درياي خزر ”

مرکز ملی اقیانوس شناسی

5 تا 6 مردادماه

علوم غیر زیستی دریا

ميزگرد تخصصي “ دستاوردهاي نوين هواشناسي سواحل”

مرکز ملی اقیانوس شناسی

11 تا 12 مردادماه

علوم غیر زیستی دریا

“ بركشند طوفان و سيستم‌هاي به وجود آورنده آن در درياي خزر، خليج‌فارس و درياي عمان ”

مرکز ملی اقیانوس شناسی

13 تا 14 مردادماه

علوم غیر زیستی دریا

ميزگرد تخصصي “ نقش شيمي آب در تشكيل رسوبات امروزي محيط‌هاي دريايي ايران ”

مرکز ملی اقیانوس شناسی

14 تا 15 شهریورماه

علوم غیر زیستی دریا

مهندسي ساحل

مرکز ملی اقیانوس شناسی

17 تا 18 شهریورماه

مهندسی و فن آوری دریا

کاربرد سامانه­های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات نواحی ساحلی و دریایی

مرکز ملی اقیانوس شناسی

 

داده ها و اطلاعات اقیانوسی

جلسه كاري شبكه داده ها و اطلاعات اقيانوسي در منطقه اقيانوس هند مركزي ODINCINDIO

مرکز ملی اقیانوس شناسی

11 تا 14 مهرماه

داده ها و اطلاعات اقیانوسی

سمینار یک روزه سونامی

مرکز ملی اقیانوس شناسی

9 اسفند ماه

مرکز ملی اقیانوس شناسی

 

کارگاه های آموزشی سال84

عنوان كارگاه

مجری

تاريخ برگزاری

گروه برگزار کننده

كاربرد فناوري سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيايي در مطالعه نواحي سـاحلي

دكتر مسعود مرادي

15 تا 16 شهريور

داده ها و اطلاعات اقیانوسی

گردهمايي متخصصان علوم زيستي دريا

دكتر پيمان اقتصادي

 9 تا10 آبان

علوم زیستی دریا

كاربرد مدل‌هاي پيش‌بيني موج در مهندسي ساحل

دكتر علي‌اصغر گلشني

15 تا 16 آبان

مهندسی و فن آوری دریا

توليد اوليه در اكوسيستم‌هاي دريايي

دكتر پيمان اقتصادي

23 تا 24 آبان

علوم زیستی دریا

استانداردهاي نوين در سيستم تبادل داده‌هاي اقيانوسي

دكتر ناصر حاجي‌زاده ذاكر

28 تا29 آبان

داده ها و اطلاعات اقیانوسی

كاربرد ماهواره در مطالعات ساحلي و اقيانوسي

دكتر ناصر حاجي‌زاده ذاكر

30 آبان تا 1 آذر

داده ها و اطلاعات اقیانوسی

كاربرد ايزوتوپ‌ها در توالي‌هاي رسوبي

دكتر حميد عليزاده

24 تا 25 دي

علوم غیرزیستی دریا

كاربرد ژئوانديكاتورها در پديده‌هاي ساحلي و دريايي

دكتر حميد عليزاده

26 تا 27 دي

علوم غیرزیستی دریا

بیوژئوشیمی در سواحل و اکوسیستمهای دریایی

دکتر پیمان اقتصادی

 

علوم زیستی دریا

دوره آموزشي منطقه­ای شناسايي و تاكسونومي جلبك­هاي مضر

Training Course on the Identification and Taxonomy of HAB,

مرکز ملی اقیانوس شناسی

 3 تا 11 بهمن ماه

علوم زیستی دریا

کارگاه منطقه­اي تعيين اولويت­ها و ايجاد شبکه به منظور حفاظت از آبسنگ­هاي مرجاني منطقه خليج­ فارس و درياي عمان TDA

Regional workshop on priority program activities & networking for the conservation of coral reefs in the ROPME sea area

مرکز ملی اقیانوس شناسی

ROPME

2 تا 4 مرداد ماه

علوم زیستی دریا

کارگاه ملی مدیریت جامع سواحل ICZM

مرکز ملی اقیانوس شناسی

15 تا 17 بهمن ماه

مرکز ملی اقیانوس شناسی

نشست منطقه ای آنالیز تشخیص فرامرزی محیط زیست دریایی و منطقه دریایی راپمی

مرکز ملی اقیانوس شناسی

12 تا 16 اردیبهشت ماه

مرکز ملی اقیانوس شناسی

دوره آموزشی صنایع دستی دریایی پیشرفته ویژه زنان و دختران

مرکز ملی اقیانوس شناسی

10 تا 22 اردیبهشت ماه

مرکز ملی اقیانوس شناسی: بندرعباس

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر