EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی |  برنامه های علمی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 مدیریت همکاری های علمی- بین‌المللی کمينه

 

سرپرست بخش: سرکارخانم فهیمه فروغی
 
با توجه به آن که پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی در پی امضای موافقتنامه ای در سال 1370 میان وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت و سازمان تربیتی،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) تأسیس شده است. بنابراین امور همکاری های بین المللی جایگاه و نقش ویژه ای در چارچوب فعالیت های پژوهشگاه ایفا می کند. ماهیت فرامرزی علم اقیانوس­شناسی همواره سبب شده است که همکاری‌های بین المللی و فراملی در توسعه وپیشرفت این علم جایگاه ویژه ای داشته باشند. از این رو پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی همواره سعی داشته است تا با توسعه و گسترش همکاری­های بین المللی خود در ابعاد دوجانبه و چند جانبه ضمن ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نهادهای علمی تخصصی بین المللی به انتقال و توسعه علم، دانش و فناوری اقیانوس‌شناسی در داخل کشور مساعدت نماید. پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی در حال حاضر فعالیت‌های بین‌المللی گسترده‌ای دارد و با نهادها و مؤسسات خارجی اعم از دولتی و غیر دولتی و سازمان‌های بین دولتی و غیر دولتی منطقه‌ای و بین‌المللی به تعامل و همکاری می پردازد. مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی پژوهشگاه در چارچوب ساختار سازمانی مصوب  عهده دار تنظیم، هماهنگی و پیگیری مناسبات بین المللی است. برقراری ارتباط با سایر دانشــگاه‌ها، موسسات و مراکــز پژوهشــی، سازمــان‌ها و نهادهـــای منطــقه‌ای و بین‌المــللی تخصصــی، انجام امور مربوط به بورس ها، فرصت‌های مطالعاتی و سفرهای علمی و رسمی خارجی اعضای هیأت علمی و نمایندگان پژوهشگاه، تهیه تفاهم نامه‌های همکاری‌های علمی پژوهشی با دانشگاه­ها و مؤسسات تحقیقاتی خارج از کشور و اقدامات لازم جهت دعوت مهمانان خارجی، کمک در جهت جذب کمک­های سازمان­های منطقه‌ای و بین المللی و مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، سمینارها و کنفرانس‌های منطقه‌ای وبین­المللی از جمله وظایف این مدیریت است. از جمله نهادهای بین‌المللی که پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی نقش هماهنگ کننده ملی یا منطقه ای آنها را برعهده دارد می‌توان به کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی (IOC) وابسته به سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) اشاره کرد که مهمترین نهاد تخصصی بین المللی بین دولتی درجهان به‌شمار می‌رود.

جمهوری اسلامی ایران در نشست عمومی این نهاد در سال 2007 به عضویت شورای اجرایی آن انتخاب شد و در طی انتخابات سال 2011 دوباره به عضویت این شورا درآمد. در حال حاضر رئیس پوهشگاه  به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران عضو این شورا می باشد. در چارچوب این نهاد برنامه های مختلفی اجرا می شود که هماهنگی ملی تمامی آنها در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی انجام می شود. از آن جمله می توان به «کمیته بین المللی تبادل داده ها و اطلاعات اقیانوسی» (IODE) و «سامانة جهانی هشدار سونامی در منطقة اقیانوس هند» (IOTWS) اشاره کرد.

«شبکه بین اسلامی علمی و فناوری اقیانوس شناسی» (INOC) از جمله نهاد های مهم دیگری است که این پژوهشگاه مرجع هماهنگ کننده ملی آن به شمار می رود. این نهاد مهمترین نهاد تخصصی اقیانوس شناسی جهان اسلام است که در زیر مجموعه سازمان کنفرانس اسلامی قرار داشته و مقر آن در ازمیر ترکیه است. رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در حال حاضر نایب رئیس این شبکه در حوزه آسیا و عضو شورای اجرایی آن است.

 «مؤسسه بین المللی اقیانوسی» (IOI) در حال حاضر بزرگترین سازمان بین المللی غیر دولتی در حوزه اقیانوس شناسی بشمار می رود که دارای شبکه ای از دفاتر عملیاتی در سراسر جهان است. دفتر عملیاتی این مؤسسه در جمهوری اسلامی ایران براساس تفاهم نامه ای مشترک در این پژوهشگاه قرار دارد.

«شبکه جهانی پایش آبسنگ های مرجانی» (GCRMN) مهمترین نهاد بین المللی در زمینه حفاظت و پایش آبسنگ‌های مرجانی است که دفتر منطقه ای آن در خلیج فارس و دریای عمان در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی مستقر است.

در عرصه بین المللی این پژوهشگاه علاوه بر نهاد فوق با برخی دیگر از نهادهای منطقه‌ای نیز همکاری نزدیک دارد که از آن جمله می توان به اتحادیه دانشگاه‌های ساحلی دریای خزر و گروه آکادمیک اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند اشاره کرد.

در بعد دو جانبه نیز این پژوهشگاه همواره در راستای توسعه همکاری های دو جانبه با نهادهای همتا در سایر کشورها کوشیده است که در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی نیز به امضا رسیده است. از آن جمله می‌توان به تفاهم نامه با مرکز اکولوژی دریایی آلمان (ZMT) ،«مؤسسه اقیانوس شناسی ایتالیا» (OGS)، «دانشگاه برونل انگلستان»، «مؤسسه اروپایی تحقیقات علوم زمین و محیط زیست فرانسه»، «مؤسسه مدیترانه‌ای اکولوژی و پالئواکولوژی فرانسه»، دانشگاه هواشناسی (هیدرومتئورولوژی) روسیه،موسسه مشکلات آب آکادمی علوم روسیه، و موسسه اقیانوس شناسی آکادمی علوم روسیه اشاره کرد.

 

 

 

 

 

سرپرست بخش: سرکارخانم فهیمه فروغی
 
با توجه به آن که پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی در پی امضای موافقتنامه ای در سال 1370 میان وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت و سازمان تربیتی،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) تأسیس شده است. بنابراین امور همکاری های بین المللی جایگاه و نقش ویژه ای در چارچوب فعالیت های پژوهشگاه ایفا می کند. ماهیت فرامرزی علم اقیانوس­شناسی همواره سبب شده است که همکاری‌های بین المللی و فراملی در توسعه وپیشرفت این علم جایگاه ویژه ای داشته باشند. از این رو پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی همواره سعی داشته است تا با توسعه و گسترش همکاری­های بین المللی خود در ابعاد دوجانبه و چند جانبه ضمن ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نهادهای علمی تخصصی بین المللی به انتقال و توسعه علم، دانش و فناوری اقیانوس‌شناسی در داخل کشور مساعدت نماید. پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی در حال حاضر فعالیت‌های بین‌المللی گسترده‌ای دارد و با نهادها و مؤسسات خارجی اعم از دولتی و غیر دولتی و سازمان‌های بین دولتی و غیر دولتی منطقه‌ای و بین‌المللی به تعامل و همکاری می پردازد. مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی پژوهشگاه در چارچوب ساختار سازمانی مصوب  عهده دار تنظیم، هماهنگی و پیگیری مناسبات بین المللی است. برقراری ارتباط با سایر دانشــگاه‌ها، موسسات و مراکــز پژوهشــی، سازمــان‌ها و نهادهـــای منطــقه‌ای و بین‌المــللی تخصصــی، انجام امور مربوط به بورس ها، فرصت‌های مطالعاتی و سفرهای علمی و رسمی خارجی اعضای هیأت علمی و نمایندگان پژوهشگاه، تهیه تفاهم نامه‌های همکاری‌های علمی پژوهشی با دانشگاه­ها و مؤسسات تحقیقاتی خارج از کشور و اقدامات لازم جهت دعوت مهمانان خارجی، کمک در جهت جذب کمک­های سازمان­های منطقه‌ای و بین المللی و مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، سمینارها و کنفرانس‌های منطقه‌ای وبین­المللی از جمله وظایف این مدیریت است. از جمله نهادهای بین‌المللی که پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی نقش هماهنگ کننده ملی یا منطقه ای آنها را برعهده دارد می‌توان به کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی (IOC) وابسته به سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) اشاره کرد که مهمترین نهاد تخصصی بین المللی بین دولتی درجهان به‌شمار می‌رود.

جمهوری اسلامی ایران در نشست عمومی این نهاد در سال 2007 به عضویت شورای اجرایی آن انتخاب شد و در طی انتخابات سال 2011 دوباره به عضویت این شورا درآمد. در حال حاضر رئیس پوهشگاه  به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران عضو این شورا می باشد. در چارچوب این نهاد برنامه های مختلفی اجرا می شود که هماهنگی ملی تمامی آنها در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی انجام می شود. از آن جمله می توان به «کمیته بین المللی تبادل داده ها و اطلاعات اقیانوسی» (IODE) و «سامانة جهانی هشدار سونامی در منطقة اقیانوس هند» (IOTWS) اشاره کرد.

«شبکه بین اسلامی علمی و فناوری اقیانوس شناسی» (INOC) از جمله نهاد های مهم دیگری است که این پژوهشگاه مرجع هماهنگ کننده ملی آن به شمار می رود. این نهاد مهمترین نهاد تخصصی اقیانوس شناسی جهان اسلام است که در زیر مجموعه سازمان کنفرانس اسلامی قرار داشته و مقر آن در ازمیر ترکیه است. رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در حال حاضر نایب رئیس این شبکه در حوزه آسیا و عضو شورای اجرایی آن است.

 «مؤسسه بین المللی اقیانوسی» (IOI) در حال حاضر بزرگترین سازمان بین المللی غیر دولتی در حوزه اقیانوس شناسی بشمار می رود که دارای شبکه ای از دفاتر عملیاتی در سراسر جهان است. دفتر عملیاتی این مؤسسه در جمهوری اسلامی ایران براساس تفاهم نامه ای مشترک در این پژوهشگاه قرار دارد.

«شبکه جهانی پایش آبسنگ های مرجانی» (GCRMN) مهمترین نهاد بین المللی در زمینه حفاظت و پایش آبسنگ‌های مرجانی است که دفتر منطقه ای آن در خلیج فارس و دریای عمان در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی مستقر است.

در عرصه بین المللی این پژوهشگاه علاوه بر نهاد فوق با برخی دیگر از نهادهای منطقه‌ای نیز همکاری نزدیک دارد که از آن جمله می توان به اتحادیه دانشگاه‌های ساحلی دریای خزر و گروه آکادمیک اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند اشاره کرد.

در بعد دو جانبه نیز این پژوهشگاه همواره در راستای توسعه همکاری های دو جانبه با نهادهای همتا در سایر کشورها کوشیده است که در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی نیز به امضا رسیده است. از آن جمله می‌توان به تفاهم نامه با مرکز اکولوژی دریایی آلمان (ZMT) ،«مؤسسه اقیانوس شناسی ایتالیا» (OGS)، «دانشگاه برونل انگلستان»، «مؤسسه اروپایی تحقیقات علوم زمین و محیط زیست فرانسه»، «مؤسسه مدیترانه‌ای اکولوژی و پالئواکولوژی فرانسه»، دانشگاه هواشناسی (هیدرومتئورولوژی) روسیه،موسسه مشکلات آب آکادمی علوم روسیه، و موسسه اقیانوس شناسی آکادمی علوم روسیه اشاره کرد.

 

 

 

 


 چاپ   
 فعالیت های بین‌المللی

  
کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.