EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
گشت های دریایی مشترک- کمیته ملی اقیانوس شناسی

 

کمیته ملی اقیانوس شناسی به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس کمیسیون بین الدول اقیانوس شناسی (IOC) طی جلسات مکرر  یک گشت تحقیقاتی اقیانوس شناسی را با نام گشت اقیانوس شناسی خلیج فارس در تابستان 1388   (Persian Gulf Oceanographic Cruise, Summer 2009  مشترکاً با همکاري ارگان هاي دریایی کشور  در آب هاي نیلگون خلیج همیشه فارس در محدوده آبهاي تنگه هرمز (حد فاصل جزایر ایرانی قشم، هرمز و لارك  (در مردادماه سال 1388 به انجام رسانید.

این گشت تحقیقاتی با شناور تحقیقاتی مهر متعلق به سازمان بنادر و دریانوردي و با مشارکت و حضور 13 کارشناس خبره از پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی  ( 4 نفر)، سازمان بنادر و دریانوردي ( 1 نفر)، مؤسسه تحقیقات شیلات ( 3 نفر )، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ( 3 نفر) و سازمان هواشناسی کشور ( 2 نفر ) با موفقیت به انجام رسید .

سازماندهی و مدیریت گشت فوق توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی آقایان دکتر حمید علیزاده و مهندس محمدسعید سنجانی برنامه ریزي و اجرا گردید.

در گشت دریایی فوق جهت انجام مطالعات اقیانوس شناسی فیزیکی، شیمی دریا، زیست شناسی دریا، رسوب شناسی و هواشناسی و با تعیین مسئولیت هر یک از ارگانهاي شرکت کننده، نمونه ها و داده ها با توجه به محدودیت زمانی و شرایط جوي حاکم در منطقه، طی 3 روز از 28/5/1388 لغایت 30/5/1388 در 11 ایستگاه، با استفاده از تجهیزات پیشرفته در منطقه،و روش هاي استاندارد جمع آوري؛ و براي انجام آزمایشات تکمیلی به مراکز تعیین شده منتقل گردید.

 

برای دریافت گزارش نهایی این گشتاینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

کمیته ملی اقیانوس شناسی به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس کمیسیون بین الدول اقیانوس شناسی (IOC) طی جلسات مکرر  یک گشت تحقیقاتی اقیانوس شناسی را با نام گشت اقیانوس شناسی خلیج فارس در تابستان 1388   (Persian Gulf Oceanographic Cruise, Summer 2009  مشترکاً با همکاري ارگان هاي دریایی کشور  در آب هاي نیلگون خلیج همیشه فارس در محدوده آبهاي تنگه هرمز (حد فاصل جزایر ایرانی قشم، هرمز و لارك  (در مردادماه سال 1388 به انجام رسانید.

این گشت تحقیقاتی با شناور تحقیقاتی مهر متعلق به سازمان بنادر و دریانوردي و با مشارکت و حضور 13 کارشناس خبره از پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی  ( 4 نفر)، سازمان بنادر و دریانوردي ( 1 نفر)، مؤسسه تحقیقات شیلات ( 3 نفر )، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ( 3 نفر) و سازمان هواشناسی کشور ( 2 نفر ) با موفقیت به انجام رسید .

سازماندهی و مدیریت گشت فوق توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی آقایان دکتر حمید علیزاده و مهندس محمدسعید سنجانی برنامه ریزي و اجرا گردید.

در گشت دریایی فوق جهت انجام مطالعات اقیانوس شناسی فیزیکی، شیمی دریا، زیست شناسی دریا، رسوب شناسی و هواشناسی و با تعیین مسئولیت هر یک از ارگانهاي شرکت کننده، نمونه ها و داده ها با توجه به محدودیت زمانی و شرایط جوي حاکم در منطقه، طی 3 روز از 28/5/1388 لغایت 30/5/1388 در 11 ایستگاه، با استفاده از تجهیزات پیشرفته در منطقه،و روش هاي استاندارد جمع آوري؛ و براي انجام آزمایشات تکمیلی به مراکز تعیین شده منتقل گردید.

 

برای دریافت گزارش نهایی این گشتاینجا کلیک کنید.

 

 

 

.کلیه حقوق این نرم افزار متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر