EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 پایش محیط های دریایی کمينه
 صفحه اصلی   خلیج فارس و دریای عمان (PG-GOOS)     دریای خزر  دریاچه های داخلی
 
  پایش دریاهای پیرامونی

 

دریاهای پیرامونی ما از دیدگاه های مختلف برای کشور حایز اهمیت راهبردی است. دریاهای پیرامونی بسان دروازه های اصلی کشور به دنیای پیرامونی هستند و منابع امروزی و زیستی آن برای فعالیت­های اقتصادی کشور حیاتی است. به علاوه این حوضه ها مرز مقدم دفاعی کشور نیز به شمار می آیند. با این وجود هم در شمال و هم در جنوب شناخت ما از محیط های دریایی هنوز قابل توجه نیست. از این رو شناسایی محیط های دریایی پیرامون هم برای بهره برداری از منابع آن و هم برای پایداری زیستی و دفاع از این حوضه دارای اهمیت اساسی است.

دانش دریایی و شناخت بوم سامانه دریاها و نیز نحوه عملکرد اجزای تشکیل دهنده آن و شناخت ارتباطات متقابل این اجزا بدون شک ما را در بهره برداری صحیح تر و اقتصادی تر از دریاها یاری خواهد کرد. برای مطالعات اقیانوس شناسی و شناسایی بهتر دریاهای ایران با توجه به موقعیت جغرافيايي، سياسی و فعاليت های اقتصادی آن به اطلاعات و مشاهدات اقیانوس شناسی نیاز است.

طی دهه­ی گذشته مطالعات قابل توجهی توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در دریاهای پیرامونی انجام شده است. هم اکنون نیز پژوهشگاه ملی علوم  اقیانوسی و جویطرح  تدوین و پردازش اطلاعات و داده­های اقیانوس­شناختی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر را در راس برنامه های خود قرار داده است.

 نتایج حاصل از این مطالعات باعث می گردد که دانش و شناخت ما از دریاها بیشتر گشته و به دریاها تسلط بیشتری داشته باشیم و حضور کشور جمهوری اسلامی ایران را در دریاها پررنگ تر نموده و  نقش بسیار مهم و اساسی در توسعه­ی اقتصادی کشور و حفظ اقتدار ملی و امنيت کشور ایفا نمائیم.

 ایستگاه  پیلوت 
 
 

 

 

 

 صفحه اصلی   خلیج فارس و دریای عمان (PG-GOOS)     دریای خزر  دریاچه های داخلی
 
  پایش دریاهای پیرامونی

 

دریاهای پیرامونی ما از دیدگاه های مختلف برای کشور حایز اهمیت راهبردی است. دریاهای پیرامونی بسان دروازه های اصلی کشور به دنیای پیرامونی هستند و منابع امروزی و زیستی آن برای فعالیت­های اقتصادی کشور حیاتی است. به علاوه این حوضه ها مرز مقدم دفاعی کشور نیز به شمار می آیند. با این وجود هم در شمال و هم در جنوب شناخت ما از محیط های دریایی هنوز قابل توجه نیست. از این رو شناسایی محیط های دریایی پیرامون هم برای بهره برداری از منابع آن و هم برای پایداری زیستی و دفاع از این حوضه دارای اهمیت اساسی است.

دانش دریایی و شناخت بوم سامانه دریاها و نیز نحوه عملکرد اجزای تشکیل دهنده آن و شناخت ارتباطات متقابل این اجزا بدون شک ما را در بهره برداری صحیح تر و اقتصادی تر از دریاها یاری خواهد کرد. برای مطالعات اقیانوس شناسی و شناسایی بهتر دریاهای ایران با توجه به موقعیت جغرافيايي، سياسی و فعاليت های اقتصادی آن به اطلاعات و مشاهدات اقیانوس شناسی نیاز است.

طی دهه­ی گذشته مطالعات قابل توجهی توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در دریاهای پیرامونی انجام شده است. هم اکنون نیز پژوهشگاه ملی علوم  اقیانوسی و جویطرح  تدوین و پردازش اطلاعات و داده­های اقیانوس­شناختی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر را در راس برنامه های خود قرار داده است.

 نتایج حاصل از این مطالعات باعث می گردد که دانش و شناخت ما از دریاها بیشتر گشته و به دریاها تسلط بیشتری داشته باشیم و حضور کشور جمهوری اسلامی ایران را در دریاها پررنگ تر نموده و  نقش بسیار مهم و اساسی در توسعه­ی اقتصادی کشور و حفظ اقتدار ملی و امنيت کشور ایفا نمائیم.

 ایستگاه  پیلوت 
 
 

 

 

 


 چاپ   
کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر