EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی |  برنامه های علمی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 اخبار پژوهشی کمينه

مرگ ماهیان در اسکه کنارک

بر اساس گزارش کارشناسان مرکز اقیانوس ­شناسی دریای عمان و اقیانوس هند (چابهار) تعداد زیادی از ماهیان ساردین در محدوده اسکله کنارک تلف شدند. طی بازدید از این اسکله در روز یکشنبه 5 آبان ماه 1393، کارشناسان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی (غلام رسول بسکله و محمد آفرین) به بررسی علت احتمالی مرگ و میر ماهی­ های ساردین در این اسکله پرداختند. بر اساس گزارش ارسالی این کارشناسان، بیشترین مرگ و میر ماهیان در داخل اسکله کنارک بوده و در بقیه نوار ساحلی تلف شدن ماهیان مشاهده نشد.

 

تصویر هوایی از اسکله کنارک

  بیشتر ماهی­ های تلف شده دارای جثه کوچک بوده و بیشتر از یک یا دو گونه بودند ( بیشتر از نوع ساردین) و رنگ آب در داخل اسکله کنارک نسبت به جاهای دیگر متمایل به سیاه بود. با توجه به مرگ و میر مشکوک و گسترده ماهیان در اسکله کنارک که بیشتر از نوع ساردین می ­باشند، می­ توان علت احتمالی این فاجعه عظیم را به کشند قرمز (Red Tide)  ارتباط داد. از آنجایی­که ماهی ساردین طبیعت حساسی دارد، کمبود اکسیژن (در اثر به وقوع پیوستن کشند قرمز) ممکن است یکی از دلایل مرگ این ماهی­ ها باشد.

لاشه ماهی های تلف شده در اسکله کنارک

بر مبنای بررسی­ های میدانی و آزمایشگاهی پیشین که در هنگام مونسون و بعد از آن  (سال های 93-92) در خلیج چابهار و اسکله کنارک صورت گرفت، مواد مغذی در نزدیک اسکله کنارک در غلظت­های بالا گزارش شده است. به دلیل این­که لنج های صیادی در هنگام مونسون بیشتر در اسکله کنارک پهلو­گیری کردند، حجم بالای فاضلاب در محدوده اسکله تخلیه شد (اسکله کنارک به صورت یک محیط بسته است، تخلیه آب از داخل اسکله به دریا به کندی صورت می گیرد). از این­رو، بعد از مونسون پس از آرام شدن سطح آب میکرو ارگانیسم­ ها در غلظت بالای مواد مغذی سریعاً رشد کردند و اکسیژن آب را مصرف نموده و ماهیان کوچک خفه  و تلف گردیده ­اند. البته جهت اظهار نظر قطعی انجام آزمایش­ های زیستی در مورد فعالیت میکرو ارگانیسم ها ضروری به نظر می­ رسد.

بر اساس گزارش "بازدید از اسکله کنارک = تهیه تصاویر از ماهی های تلف شده و بررسی علت احتمالی این فاجعه" غلام رسول بسکله و محمد آفرین

 

مرگ ماهیان در اسکه کنارک

بر اساس گزارش کارشناسان مرکز اقیانوس ­شناسی دریای عمان و اقیانوس هند (چابهار) تعداد زیادی از ماهیان ساردین در محدوده اسکله کنارک تلف شدند. طی بازدید از این اسکله در روز یکشنبه 5 آبان ماه 1393، کارشناسان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی (غلام رسول بسکله و محمد آفرین) به بررسی علت احتمالی مرگ و میر ماهی­ های ساردین در این اسکله پرداختند. بر اساس گزارش ارسالی این کارشناسان، بیشترین مرگ و میر ماهیان در داخل اسکله کنارک بوده و در بقیه نوار ساحلی تلف شدن ماهیان مشاهده نشد.

 

تصویر هوایی از اسکله کنارک

  بیشتر ماهی­ های تلف شده دارای جثه کوچک بوده و بیشتر از یک یا دو گونه بودند ( بیشتر از نوع ساردین) و رنگ آب در داخل اسکله کنارک نسبت به جاهای دیگر متمایل به سیاه بود. با توجه به مرگ و میر مشکوک و گسترده ماهیان در اسکله کنارک که بیشتر از نوع ساردین می ­باشند، می­ توان علت احتمالی این فاجعه عظیم را به کشند قرمز (Red Tide)  ارتباط داد. از آنجایی­که ماهی ساردین طبیعت حساسی دارد، کمبود اکسیژن (در اثر به وقوع پیوستن کشند قرمز) ممکن است یکی از دلایل مرگ این ماهی­ ها باشد.

لاشه ماهی های تلف شده در اسکله کنارک

بر مبنای بررسی­ های میدانی و آزمایشگاهی پیشین که در هنگام مونسون و بعد از آن  (سال های 93-92) در خلیج چابهار و اسکله کنارک صورت گرفت، مواد مغذی در نزدیک اسکله کنارک در غلظت­های بالا گزارش شده است. به دلیل این­که لنج های صیادی در هنگام مونسون بیشتر در اسکله کنارک پهلو­گیری کردند، حجم بالای فاضلاب در محدوده اسکله تخلیه شد (اسکله کنارک به صورت یک محیط بسته است، تخلیه آب از داخل اسکله به دریا به کندی صورت می گیرد). از این­رو، بعد از مونسون پس از آرام شدن سطح آب میکرو ارگانیسم­ ها در غلظت بالای مواد مغذی سریعاً رشد کردند و اکسیژن آب را مصرف نموده و ماهیان کوچک خفه  و تلف گردیده ­اند. البته جهت اظهار نظر قطعی انجام آزمایش­ های زیستی در مورد فعالیت میکرو ارگانیسم ها ضروری به نظر می­ رسد.

بر اساس گزارش "بازدید از اسکله کنارک = تهیه تصاویر از ماهی های تلف شده و بررسی علت احتمالی این فاجعه" غلام رسول بسکله و محمد آفرین

 


 چاپ   
کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.