EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  پیوندهای مفید | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
پایش محیط های دریایی- پایش دریای عمان و خلیج فارس
مطالعه اقیانوس شناختی خلیج فارس و دریای عمان Persian Gulf & Gulf of Oman Oceanographic Study (PG-GOOS)

امروزه با افزایش جمعیت و بهره برداری زیاد از خشکی­ ها، انسان طبیعتاً در جستجوی عناصر، غذا، محیط زیست به دریا روی خواهد آورد و به  همین لحاظ دانش دریایی و شناخت بهتر از یک چنین اکوسیستمی و نیز نحوه عملکرد اجزای تشکیل دهنده آن و شناخت ارتباطات متقابل این اجزاء بدون شک ما را در بهره برداری صحیح­تر و اقتصادی­تر از این منبع خدادادی یاری خواهد کرد. مطالعه و بررسی مسائل دریایی از نظر فیزیک، زمین شناسی، زیست شناسی، شیمی مرتبط با دریا،  همواره مورد توجه محققان بوده‌ است.

داده­ های محلی و منطقه­ ای اقیانوسی که به وسیله کشتی­ ها، شناورهای ثابت و متحرک، ماهواره ­ها یا هر طریق دیگری که جمع آوری می گردند، زیر بنای خوبی برای اطلاعات اقیانوسی در زمینه های مختلف هستند به طوری که  پردازش این داده ها و اطلاعات می تواند مد­ل­های بسیار مناسبی را در جهت شناخت و استفاده از تمام منابع دریایی ارائه دهد.

ایران با داشتن سواحل طولانی در شمال و جنوب، بنادر مهم در خلیج فارس و در دریای عمان و وجود تنگه استراتژیک هرمز در دهانه خلیج فارس بعنوان حلقه ارزشمند ارتباط خاور دور و اقیانوس هند به روسیه و اروپا از اهمیت ویژه­ای در اقتصاد جهانی برخوردار است. حضور فعال و موثر جمهوری اسلامی جهت حفظ منافع کشور در عرصه­ های مختلف مرتبط با دریای خلیج فارس فراهم نمودن امکانات در جهت بهره برداری پایدار منوط به شناخت جامع و کافی از این منطقه در زمینه­های مختلف اقیانوس ­شناسی است. به علاوه صیانت از نام خلیج فارس با انجام طرح ­های بین­ المللی اقیانوس شناسی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

بدون شک دانش دریایی و شناخت بوم ­­سامانه­ ها دریاها و نیز نحوه عملکرد اجزای تشکیل دهنده آن و شناخت ارتباطات متقابل این ما را در بهره برداری صحیح تر و اقتصادی تر از دریاها یاری خواهد کرد. مطالعات اقیانوس­ شناسی و شناسایی بهتر دریاهای ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی، سیاسی و فعالیت­ های اقتصادی آن مستلزم کسب اطلاعات و انجام مطالعات اقیانوس شناسی است. از این رو پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی طرح "مطالعه اقیانوس­ شناختی دریای عمان و خلیج فارس" را اجرا نموده، که به صورت چند رشته ­ای در حال انجام است، در این طرح اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با استفاده از تجهیزات میدانی، پارامترهای فیزیکی، زیست­ شناختی، زمین­ شناختی و شیمی دریاها را نمونه برداری و اندازه گیری می نمایند. سپس گردش آب در این حوضه ­های راهبردی مدل ­سازی می ­شود.

این عملیات بزرگترین عملیات میدانی اقیانوس­ شناسی در خلیج فارس و دریای عمان است که از 25 آبان 1391 به طور رسمی آغاز گردید و طی 18 ماه ادامه دارد. 12 ماه آن به اندازه­ گیری و 6 ماه باقیمانده به تحلیل نتایج و تهیه گزارش­ های نهایی اختصاص یافته است. اندازه­ گیری­ ها طی چهار فصل استفاده از دستگاه­ های نصب شده بi روی کشتی تحقیقاتی و سایر دستگاه­ های قابل حمل انجام خواهد شد.

نتایج حاصل از اجرای این طرح عظیم که بزرگترین گشت اقیانوس­ شناسی تاریخ خلیج فارس و دریای عمان خواهد بود، کاربردهای گسترده ­ای خواهد داشت.

 

 

 

محدوده مطالعاتی در طرح پایش خلیج فارس و دریای عمان

 

    اهداف طرحPG-GOOS :

 

-         پایش محیط دریاهای جنوب ایران

-        تهیه داده‌های اقیانوس‌شناسی فیزیکی (جریان‌های دریایی، اعم از جریان‌های جزرومدی، جریان‌های چگالی، جریان‌های بادرانده، تراز سطح آب، مشخصات فیزیكی آب شامل فشار هیدروستاتیک (عمق)، دما، هدایت الكتریكی، شوری، كدری)

-        تهیه داده‌های زمین‌شناسی دریایی (مشخصات رسوب‌شناسی بستر شامل: دانه­ بندی رسوبات، جنس رسوب، نرخ رسوب گذاری، بار معلق رسوب)

 -          تهیه داده‌های زیست‌شناسی دریایی

 -          تهیه داده‌های اقیانوس‌شناسی شیمیایی

 -          مدل سازی گردش آب در خلیج فارس و دریای عمان

 -          تدوین گزارش جامع از اقیانوس­ شناسی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان

-        صیانت از نام خلیج فارس در مجامع جهانی

-        تدوین گزارش جامع دریایی

  -          صیانت از نام خلیج فارس در مجامع جهانی

 -          اجرای طرحی جامع، در چارچوب برنامه های IO-GOOS

 -          تکمیل بانک اطلاعاتی داده های اقیانوسی منطقه 

 

 

مطالعه اقیانوس شناختی خلیج فارس و دریای عمان Persian Gulf & Gulf of Oman Oceanographic Study (PG-GOOS)

امروزه با افزایش جمعیت و بهره برداری زیاد از خشکی­ ها، انسان طبیعتاً در جستجوی عناصر، غذا، محیط زیست به دریا روی خواهد آورد و به  همین لحاظ دانش دریایی و شناخت بهتر از یک چنین اکوسیستمی و نیز نحوه عملکرد اجزای تشکیل دهنده آن و شناخت ارتباطات متقابل این اجزاء بدون شک ما را در بهره برداری صحیح­تر و اقتصادی­تر از این منبع خدادادی یاری خواهد کرد. مطالعه و بررسی مسائل دریایی از نظر فیزیک، زمین شناسی، زیست شناسی، شیمی مرتبط با دریا،  همواره مورد توجه محققان بوده‌ است.

داده­ های محلی و منطقه­ ای اقیانوسی که به وسیله کشتی­ ها، شناورهای ثابت و متحرک، ماهواره ­ها یا هر طریق دیگری که جمع آوری می گردند، زیر بنای خوبی برای اطلاعات اقیانوسی در زمینه های مختلف هستند به طوری که  پردازش این داده ها و اطلاعات می تواند مد­ل­های بسیار مناسبی را در جهت شناخت و استفاده از تمام منابع دریایی ارائه دهد.

ایران با داشتن سواحل طولانی در شمال و جنوب، بنادر مهم در خلیج فارس و در دریای عمان و وجود تنگه استراتژیک هرمز در دهانه خلیج فارس بعنوان حلقه ارزشمند ارتباط خاور دور و اقیانوس هند به روسیه و اروپا از اهمیت ویژه­ای در اقتصاد جهانی برخوردار است. حضور فعال و موثر جمهوری اسلامی جهت حفظ منافع کشور در عرصه­ های مختلف مرتبط با دریای خلیج فارس فراهم نمودن امکانات در جهت بهره برداری پایدار منوط به شناخت جامع و کافی از این منطقه در زمینه­های مختلف اقیانوس ­شناسی است. به علاوه صیانت از نام خلیج فارس با انجام طرح ­های بین­ المللی اقیانوس شناسی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

بدون شک دانش دریایی و شناخت بوم ­­سامانه­ ها دریاها و نیز نحوه عملکرد اجزای تشکیل دهنده آن و شناخت ارتباطات متقابل این ما را در بهره برداری صحیح تر و اقتصادی تر از دریاها یاری خواهد کرد. مطالعات اقیانوس­ شناسی و شناسایی بهتر دریاهای ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی، سیاسی و فعالیت­ های اقتصادی آن مستلزم کسب اطلاعات و انجام مطالعات اقیانوس شناسی است. از این رو پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی طرح "مطالعه اقیانوس­ شناختی دریای عمان و خلیج فارس" را اجرا نموده، که به صورت چند رشته ­ای در حال انجام است، در این طرح اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با استفاده از تجهیزات میدانی، پارامترهای فیزیکی، زیست­ شناختی، زمین­ شناختی و شیمی دریاها را نمونه برداری و اندازه گیری می نمایند. سپس گردش آب در این حوضه ­های راهبردی مدل ­سازی می ­شود.

این عملیات بزرگترین عملیات میدانی اقیانوس­ شناسی در خلیج فارس و دریای عمان است که از 25 آبان 1391 به طور رسمی آغاز گردید و طی 18 ماه ادامه دارد. 12 ماه آن به اندازه­ گیری و 6 ماه باقیمانده به تحلیل نتایج و تهیه گزارش­ های نهایی اختصاص یافته است. اندازه­ گیری­ ها طی چهار فصل استفاده از دستگاه­ های نصب شده بi روی کشتی تحقیقاتی و سایر دستگاه­ های قابل حمل انجام خواهد شد.

نتایج حاصل از اجرای این طرح عظیم که بزرگترین گشت اقیانوس­ شناسی تاریخ خلیج فارس و دریای عمان خواهد بود، کاربردهای گسترده ­ای خواهد داشت.

 

 

 

محدوده مطالعاتی در طرح پایش خلیج فارس و دریای عمان

 

    اهداف طرحPG-GOOS :

 

-         پایش محیط دریاهای جنوب ایران

-        تهیه داده‌های اقیانوس‌شناسی فیزیکی (جریان‌های دریایی، اعم از جریان‌های جزرومدی، جریان‌های چگالی، جریان‌های بادرانده، تراز سطح آب، مشخصات فیزیكی آب شامل فشار هیدروستاتیک (عمق)، دما، هدایت الكتریكی، شوری، كدری)

-        تهیه داده‌های زمین‌شناسی دریایی (مشخصات رسوب‌شناسی بستر شامل: دانه­ بندی رسوبات، جنس رسوب، نرخ رسوب گذاری، بار معلق رسوب)

 -          تهیه داده‌های زیست‌شناسی دریایی

 -          تهیه داده‌های اقیانوس‌شناسی شیمیایی

 -          مدل سازی گردش آب در خلیج فارس و دریای عمان

 -          تدوین گزارش جامع از اقیانوس­ شناسی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان

-        صیانت از نام خلیج فارس در مجامع جهانی

-        تدوین گزارش جامع دریایی

  -          صیانت از نام خلیج فارس در مجامع جهانی

 -          اجرای طرحی جامع، در چارچوب برنامه های IO-GOOS

 -          تکمیل بانک اطلاعاتی داده های اقیانوسی منطقه 

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر