EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 حلقه های علمی- بسیج اساتید کمينه

 

حلقه های علمی:

هدف از تشکیل حلقه های علمی تسریع در جنبش نرم افزاری در دانشگاه ها ، کادر سازی در کشور در حوزه های مختلف ، کمک به دانشجویان در دانشگاه ها و اصلاح رابطه استاد و دانشجو است.

1-1- تعریف:

مجمعی است شامل حداقل یک عضو هیأت علمی بسیجی که فرهیخته و دارای مقبولیت باشد و تعدادی دانشجوی مقاطع مختلف تحصیلی که در راستای کمک به گسترش آموزش ، تولید و مدیریت علم وارتقاء بصیرت اعضاء با تأکید بر فرهنگ اسلامی و بسیجی  توسط بسیج اساتید دانشگاه و تحت حمایت  یکی از پژوهشکده های بسیج اساتید  تشکیل می گردد.

نکتهتعداد دانشجویان هر حلقه علمی حداقل ۴ نفر و حداکثر ۲۰ نفر می باشند.

2-1- موضوع فعالیت:

حلقه های علمی در موضوعات  ذیل  تشکیل می گردند .

1- موضوعات ارائه شده توسط سازمان یا پژوهشکده های بسیج اساتید

2- در یک موضوع  تخصصی ترجیحا  بین رشته ای و یا در زمینه فعالیت یک نهاد تحقیقاتی ، سازمان کشوری یا محلی  به پیشنهاد استاد و موافقت شورای حلقه های علمی دانشگاه

 

3-1- اهداف:

 • تقویت و تعامل علمی و فکری در موضوعات تخصصی بین اساتید و دانشجویان در راستای تحقق جهاد علمی
 • تقویت بنیه علمی و اعتقادی و پرورش مهارت های فردی و اجتماعی دانشجویان
 • شناسایی و پرورش استعدادهای خلاق و هدایت نخبگان به سمت رفع نیازهای تخصصی
 • استعدادیابی  و کمک به پرورش دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای کسب قابلیت های علمی و معرفتی بعنوان پژوهشگران و اعضای هیات علمی آینده دانشگاهها  و تامین مدیران آینده نظام
 • ایجاد زمینه نقش آفرینی در ترویج علم و کمک به ارتقاء سطح آموزش علوم و فناوری در مراکز آموزشی
 • فراهم نمودن بستر ارتقاء بصیرت و حقیقت جویی
 • اصلاح رابطه دانشجو – استاد منطبق با اخلاق و آموزه های اسلامی
 • جهت دهی پایان نامه های تحصیلی دانشجویان به سمت موضوعات کاربردی
 • ایجاد زمینه خدمت به جامعه و ارتباط بیشتر با صنعت  از طریق شناخت و رفع نیازهای علم و فناوری
 • ایجاد زمینه خودباوری، مشارکت در ساختن کشور و امید به موفقیت
 • کسب مهارتهای لازم برای حضور در میدان آموزش با  اجرای سمینارهای علمی توسط دانشجویان تحت نظر اساتید در مراکز آموزشی

4-1- اصول وارزش ها:

 • اصل ایثار، تلاش و پایبندی به فرهنگ بسیجی .
 • اصل رعایت شئونات اخلاقی اسلامی .
 • اصل داوطلبانه بودن عضویت وهمکاری .
 • اصل مشارکت و مسئولیت پذیری .
 • اصل آزادی بیان عقاید و نظرات .
 • اصل عدالت، مساوات دربهره مندی از امکانات .
 • اصل تمرین پیروی از رهبری ومدیریت حلقه­ها .
 • اصل نظم و انضباط درکارها .
 • اصل ساده زیستی، زهد، مولد بودن .
 • اصل پاسخگویی (به نیازها درقبال صرف منابع)

 

5-1- گروه های هدف:

1- دانشجویان، به ویژه دانشجویان بسیجی، دانشجویان نخبه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری

2- اساتید  دانشگاه

3- صاحب نظران، دبیران، مدیران صنعتی و  علاقمندان  موضوع تخصصی

4-  کارشناسان دانشگاه متناسب با زمینه تخصصی حلقه

 

6-1- ترکیب  یک حلقه علمی:

هر حلقه علمی دارای ترکیب زیر می باشد .

1- مسئول

2- اعضاء (دانشجویی، افتخاری)

3- دبیر (پشتیبان)

نکته ۱ : مسئول  حلقه علمی یک استاد فرهیخته بسیجی، عضو هیات علمی  و دارای مقبولیت  ترجیحا با مرتبه استاد یار به بالا می باشد که  با دعوت  مدیر حلقه های علمی دانشگاه  یک حلقه علمی در رشته تخصصی خود تشکیل می دهد .

نکته 2:  اعضای دانشجویی حلقه شامل  دانشجویان دانشگاه  بالاخص دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری  می باشند که علاقمندند در موضوع حلقه در جلسات  تخصصی برگزار شده توسط  استاد  و بازدید های علمی و برنامه های متنوع حلقه شرکت نمایند

نکته 3: اعضای افتخاری  حلقه شامل کارشناسان دانشگاه مرتبط با موضوع تخصصی حلقه ، صاحبنظران ، متخصصان صنعت و مسئولان سازمانها و دیگر افراد علاقمند می باشند که از طرف مسئول حلقه دعوت می شوند.

نکته 4:  دبیر حلقه ترجیحا یکی از اعضای بسیج دانشجویی عضو حلقه و در صورت عدم عضویت  یکی از اعضای جلسه  می باشد که توسط  مسئول حلقه  انتخاب می شود .

 

7-1- وظایف و اختیارات اعضا:

وظایف و اختیارات اعضای حلقه علمی به شرح ذیل می باشد .

الف – وظایف  و اختیارات مسئول حلقه :

 •  برنامه ریزی  محتوایی برای  جلسات حلقه علمی در هر ترم تحصیلی و سالانه
 •  تعیین زمان و مکان تشکیل جلسات  حلقه های علمی
 •  تشکیل جلسات حلقه علمی هر ترم حداقل ۲ بار (ترجیحاً هر دو هفته یک بار)
 •  اداره جلسات بر اساس مشارکت جمعی همه اعضاء
 •  ایجاد انگیزه خدمت به کشور با کسب علم و فناوری
 •  ایجاد توانمندی در دانشجویان مستعد جهت ارائه سمینار های علمی نسبت به موضوع تخصصی در جلسه حلقه و در مراکز آموزشی
 •  همکاری جهت دعوت ازمسئولین  مرتبط متناسب با موضوع تخصصی جهت حضوردر جلسات حلقه علمی
 •  همکاری جهت مجالست با  علما دینی  جهت ارتقا بصیرت  و رفع ابهامات عقیدتی اعضا
 •  شناخت نیازهای کشور در موضوع تخصصی  و هدایت و تشویق اعضا به ارائه ایده های علمی  جهت رفع آن
 •  همکاری  در برگزاری سمینار های  دانشجویان عضو حلقه علمی در  مراکز آموزشی
 •  همکاری در برگزاری بازدیدهای علمی
 •  پیگیری  شرکت اعضا  در کنفرانس های علمی
 •  مشارکت در برگزاری کارگاه های علمی در سطح دانشگاه
 •  ارایه گزارش جلسات حلقه علمی به  مدیر حلقه های علمی دانشگاه
 •  پیشنهاد لغو عضویت عضو  و دلیل آن به مدیر حلقه های علمی
 •  نظارت بر درج اطلاعات جلسه در سیستم اطلاع رسانی سازمان بسیج اساتید پس از هر جلسه
 •  فعال نمودن اعضا جهت تولید محتوی برای سایت حلقه علمی در سیستم اطلاع رسانی بسیج اساتید
 •  ارائه پیشنهاد و انتقاد به منظور رفع نواقص و  ارتقا کیفیت برگزاری جلسات حلقه علمی

نکتهبه جهت اینکه کادرسازی (مدیریتی و فنی )  از اهداف مهم تشکیل حلقه های علمی می باشد،مسئول حلقه سعی نماید دانشجویان مستعد و خلاق ، بیشتر  جذب حلقه علمی  شوند .

ب- وظایف  دبیر حلقه:

 • دبیر حلقه  در هماهنگی امور و  برگزاری جلسات  با مسئول حلقه همکاری می نماید .
 • دبیر حلقه  در نگارش صورت جلسات و انتشار آن در وب سایت سازمان بسیج اساتید پس از پایان هر جلسه همکاری می نماید .

 

ج- وظایف  اعضای دانشجویی  حلقه:

 •  دانشجویان علاقمند می توانند به عنوان اعضای دانشجویی ، عضو یک یا چند حلقه علمی شوند.
 •  اعضای دانشجو در رعایت نظم  حضور در جلسات و مشارکت در فعالیت های حلقه همکاری می نمایند .
 •  دانشجویان در انجام فعالیت های محوله از طرف مسئول حلقه سعی و تلاش کافی انجام می دهند .

د-وظایف  اعضای افتخاری حلقه:

 •  پشتیبانی و حمایت از حلقه و اهداف آن
 •  سعی و تلاش جهت ارتباط بین حلقه و صنعت مرتبط
 •  ارائه تجربه ها ی ارزشمند  و مشاوره تخصصی به اعضای حلقه

 

 بازگشت به صفحه بسیج اساتید

 

 

حلقه های علمی:

هدف از تشکیل حلقه های علمی تسریع در جنبش نرم افزاری در دانشگاه ها ، کادر سازی در کشور در حوزه های مختلف ، کمک به دانشجویان در دانشگاه ها و اصلاح رابطه استاد و دانشجو است.

1-1- تعریف:

مجمعی است شامل حداقل یک عضو هیأت علمی بسیجی که فرهیخته و دارای مقبولیت باشد و تعدادی دانشجوی مقاطع مختلف تحصیلی که در راستای کمک به گسترش آموزش ، تولید و مدیریت علم وارتقاء بصیرت اعضاء با تأکید بر فرهنگ اسلامی و بسیجی  توسط بسیج اساتید دانشگاه و تحت حمایت  یکی از پژوهشکده های بسیج اساتید  تشکیل می گردد.

نکتهتعداد دانشجویان هر حلقه علمی حداقل ۴ نفر و حداکثر ۲۰ نفر می باشند.

2-1- موضوع فعالیت:

حلقه های علمی در موضوعات  ذیل  تشکیل می گردند .

1- موضوعات ارائه شده توسط سازمان یا پژوهشکده های بسیج اساتید

2- در یک موضوع  تخصصی ترجیحا  بین رشته ای و یا در زمینه فعالیت یک نهاد تحقیقاتی ، سازمان کشوری یا محلی  به پیشنهاد استاد و موافقت شورای حلقه های علمی دانشگاه

 

3-1- اهداف:

 • تقویت و تعامل علمی و فکری در موضوعات تخصصی بین اساتید و دانشجویان در راستای تحقق جهاد علمی
 • تقویت بنیه علمی و اعتقادی و پرورش مهارت های فردی و اجتماعی دانشجویان
 • شناسایی و پرورش استعدادهای خلاق و هدایت نخبگان به سمت رفع نیازهای تخصصی
 • استعدادیابی  و کمک به پرورش دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای کسب قابلیت های علمی و معرفتی بعنوان پژوهشگران و اعضای هیات علمی آینده دانشگاهها  و تامین مدیران آینده نظام
 • ایجاد زمینه نقش آفرینی در ترویج علم و کمک به ارتقاء سطح آموزش علوم و فناوری در مراکز آموزشی
 • فراهم نمودن بستر ارتقاء بصیرت و حقیقت جویی
 • اصلاح رابطه دانشجو – استاد منطبق با اخلاق و آموزه های اسلامی
 • جهت دهی پایان نامه های تحصیلی دانشجویان به سمت موضوعات کاربردی
 • ایجاد زمینه خدمت به جامعه و ارتباط بیشتر با صنعت  از طریق شناخت و رفع نیازهای علم و فناوری
 • ایجاد زمینه خودباوری، مشارکت در ساختن کشور و امید به موفقیت
 • کسب مهارتهای لازم برای حضور در میدان آموزش با  اجرای سمینارهای علمی توسط دانشجویان تحت نظر اساتید در مراکز آموزشی

4-1- اصول وارزش ها:

 • اصل ایثار، تلاش و پایبندی به فرهنگ بسیجی .
 • اصل رعایت شئونات اخلاقی اسلامی .
 • اصل داوطلبانه بودن عضویت وهمکاری .
 • اصل مشارکت و مسئولیت پذیری .
 • اصل آزادی بیان عقاید و نظرات .
 • اصل عدالت، مساوات دربهره مندی از امکانات .
 • اصل تمرین پیروی از رهبری ومدیریت حلقه­ها .
 • اصل نظم و انضباط درکارها .
 • اصل ساده زیستی، زهد، مولد بودن .
 • اصل پاسخگویی (به نیازها درقبال صرف منابع)

 

5-1- گروه های هدف:

1- دانشجویان، به ویژه دانشجویان بسیجی، دانشجویان نخبه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری

2- اساتید  دانشگاه

3- صاحب نظران، دبیران، مدیران صنعتی و  علاقمندان  موضوع تخصصی

4-  کارشناسان دانشگاه متناسب با زمینه تخصصی حلقه

 

6-1- ترکیب  یک حلقه علمی:

هر حلقه علمی دارای ترکیب زیر می باشد .

1- مسئول

2- اعضاء (دانشجویی، افتخاری)

3- دبیر (پشتیبان)

نکته ۱ : مسئول  حلقه علمی یک استاد فرهیخته بسیجی، عضو هیات علمی  و دارای مقبولیت  ترجیحا با مرتبه استاد یار به بالا می باشد که  با دعوت  مدیر حلقه های علمی دانشگاه  یک حلقه علمی در رشته تخصصی خود تشکیل می دهد .

نکته 2:  اعضای دانشجویی حلقه شامل  دانشجویان دانشگاه  بالاخص دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری  می باشند که علاقمندند در موضوع حلقه در جلسات  تخصصی برگزار شده توسط  استاد  و بازدید های علمی و برنامه های متنوع حلقه شرکت نمایند

نکته 3: اعضای افتخاری  حلقه شامل کارشناسان دانشگاه مرتبط با موضوع تخصصی حلقه ، صاحبنظران ، متخصصان صنعت و مسئولان سازمانها و دیگر افراد علاقمند می باشند که از طرف مسئول حلقه دعوت می شوند.

نکته 4:  دبیر حلقه ترجیحا یکی از اعضای بسیج دانشجویی عضو حلقه و در صورت عدم عضویت  یکی از اعضای جلسه  می باشد که توسط  مسئول حلقه  انتخاب می شود .

 

7-1- وظایف و اختیارات اعضا:

وظایف و اختیارات اعضای حلقه علمی به شرح ذیل می باشد .

الف – وظایف  و اختیارات مسئول حلقه :

 •  برنامه ریزی  محتوایی برای  جلسات حلقه علمی در هر ترم تحصیلی و سالانه
 •  تعیین زمان و مکان تشکیل جلسات  حلقه های علمی
 •  تشکیل جلسات حلقه علمی هر ترم حداقل ۲ بار (ترجیحاً هر دو هفته یک بار)
 •  اداره جلسات بر اساس مشارکت جمعی همه اعضاء
 •  ایجاد انگیزه خدمت به کشور با کسب علم و فناوری
 •  ایجاد توانمندی در دانشجویان مستعد جهت ارائه سمینار های علمی نسبت به موضوع تخصصی در جلسه حلقه و در مراکز آموزشی
 •  همکاری جهت دعوت ازمسئولین  مرتبط متناسب با موضوع تخصصی جهت حضوردر جلسات حلقه علمی
 •  همکاری جهت مجالست با  علما دینی  جهت ارتقا بصیرت  و رفع ابهامات عقیدتی اعضا
 •  شناخت نیازهای کشور در موضوع تخصصی  و هدایت و تشویق اعضا به ارائه ایده های علمی  جهت رفع آن
 •  همکاری  در برگزاری سمینار های  دانشجویان عضو حلقه علمی در  مراکز آموزشی
 •  همکاری در برگزاری بازدیدهای علمی
 •  پیگیری  شرکت اعضا  در کنفرانس های علمی
 •  مشارکت در برگزاری کارگاه های علمی در سطح دانشگاه
 •  ارایه گزارش جلسات حلقه علمی به  مدیر حلقه های علمی دانشگاه
 •  پیشنهاد لغو عضویت عضو  و دلیل آن به مدیر حلقه های علمی
 •  نظارت بر درج اطلاعات جلسه در سیستم اطلاع رسانی سازمان بسیج اساتید پس از هر جلسه
 •  فعال نمودن اعضا جهت تولید محتوی برای سایت حلقه علمی در سیستم اطلاع رسانی بسیج اساتید
 •  ارائه پیشنهاد و انتقاد به منظور رفع نواقص و  ارتقا کیفیت برگزاری جلسات حلقه علمی

نکتهبه جهت اینکه کادرسازی (مدیریتی و فنی )  از اهداف مهم تشکیل حلقه های علمی می باشد،مسئول حلقه سعی نماید دانشجویان مستعد و خلاق ، بیشتر  جذب حلقه علمی  شوند .

ب- وظایف  دبیر حلقه:

 • دبیر حلقه  در هماهنگی امور و  برگزاری جلسات  با مسئول حلقه همکاری می نماید .
 • دبیر حلقه  در نگارش صورت جلسات و انتشار آن در وب سایت سازمان بسیج اساتید پس از پایان هر جلسه همکاری می نماید .

 

ج- وظایف  اعضای دانشجویی  حلقه:

 •  دانشجویان علاقمند می توانند به عنوان اعضای دانشجویی ، عضو یک یا چند حلقه علمی شوند.
 •  اعضای دانشجو در رعایت نظم  حضور در جلسات و مشارکت در فعالیت های حلقه همکاری می نمایند .
 •  دانشجویان در انجام فعالیت های محوله از طرف مسئول حلقه سعی و تلاش کافی انجام می دهند .

د-وظایف  اعضای افتخاری حلقه:

 •  پشتیبانی و حمایت از حلقه و اهداف آن
 •  سعی و تلاش جهت ارتباط بین حلقه و صنعت مرتبط
 •  ارائه تجربه ها ی ارزشمند  و مشاوره تخصصی به اعضای حلقه

 

 بازگشت به صفحه بسیج اساتید

 


 چاپ   
کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر