EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی) کمينه
صفحه اصلی جایگاه  و اهمیت داده های اقيانوسی  و دریایی  فرآیند مدیریت داده های اقيانوسی  

 

انواع داده های اقیانوسی

 مناطق دریایی مورد مطالعه

 
                                                

جایگاه و اهمیت داده های اقیانوسی و دریایی

داده های اقیانوسی دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که آنها را از سایر انواع داده ها متمایز می کند که به طور خلاصه می توان به 4 جنبه زیر اشاره کرد:

الف- اقتصادی: دستگاه ها و تجهیزات جمع آوری این داده ها گران و نگهداری و مراقبت از آنها بسیار پر هزینه است. و همچنین برگزاری گشت های دريايي نيازمند صرف بودجه فراوان است.

 

ب- فنی: به دلیل ماهیت دینامیکی و پویا بودن محیط دریاها، داده های اقیانوسی وابسته به زمان و مکان هستند و  پیچیدگی های خاصی در زمینه مدیریت آنها وجود دارد.

 

ج- امنیتی: اهمیت دریاها در تأمین امنیت کشورهای مرتبط با آن موجب می­­ شود تا شناخت این محیط و دسترسی به داده ها و اطلاعات پیرامون آن ارزش بیشتری داشته باشد. همچنین دسترسی بیشتر به دریاها و استفاده بهینه از آن به منظور توسعه اقتصادی و قوت بخشی به اقتصاد ملی، سیاستی است که از سوی تمام کشورها دنبال می شود. برای مثال حمل و نقل بین المللی  و امنیت غذایی مردم متکی به دریاها است.

 

د- زیست محیطی: بیشترین فعالیت های بشری در سواحل متمرکز است. تردد کشتی ها، استخراج منابع از دریاها، وجود جنگ ها، رزمایش ها و منابع زیست محیطی ناشی از آنها، محیط دریاها را دچار تغییر می نماید.

بر اساس آنچه گفته شد جمع آوری، بایگانی و تبادل داده ها در سطح ملی، کاری بسیار لازم و ضروری است که به لحاظ جلوگیری از دوباره کاری ها و شناخت نقاط ضعف و قوت کشور در بخش دریایی بسیار مهم است.

 

 
   

جنبه های مختلف اهمیت داده های اقیانوسی

 

               
استفاده کنندگان داده ها
 خدمات مرکز داده ها
 معرفی پورتال مرکز داده ها

 

صفحه اصلی جایگاه  و اهمیت داده های اقيانوسی  و دریایی  فرآیند مدیریت داده های اقيانوسی  

 

انواع داده های اقیانوسی

 مناطق دریایی مورد مطالعه

 
                                                

جایگاه و اهمیت داده های اقیانوسی و دریایی

داده های اقیانوسی دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که آنها را از سایر انواع داده ها متمایز می کند که به طور خلاصه می توان به 4 جنبه زیر اشاره کرد:

الف- اقتصادی: دستگاه ها و تجهیزات جمع آوری این داده ها گران و نگهداری و مراقبت از آنها بسیار پر هزینه است. و همچنین برگزاری گشت های دريايي نيازمند صرف بودجه فراوان است.

 

ب- فنی: به دلیل ماهیت دینامیکی و پویا بودن محیط دریاها، داده های اقیانوسی وابسته به زمان و مکان هستند و  پیچیدگی های خاصی در زمینه مدیریت آنها وجود دارد.

 

ج- امنیتی: اهمیت دریاها در تأمین امنیت کشورهای مرتبط با آن موجب می­­ شود تا شناخت این محیط و دسترسی به داده ها و اطلاعات پیرامون آن ارزش بیشتری داشته باشد. همچنین دسترسی بیشتر به دریاها و استفاده بهینه از آن به منظور توسعه اقتصادی و قوت بخشی به اقتصاد ملی، سیاستی است که از سوی تمام کشورها دنبال می شود. برای مثال حمل و نقل بین المللی  و امنیت غذایی مردم متکی به دریاها است.

 

د- زیست محیطی: بیشترین فعالیت های بشری در سواحل متمرکز است. تردد کشتی ها، استخراج منابع از دریاها، وجود جنگ ها، رزمایش ها و منابع زیست محیطی ناشی از آنها، محیط دریاها را دچار تغییر می نماید.

بر اساس آنچه گفته شد جمع آوری، بایگانی و تبادل داده ها در سطح ملی، کاری بسیار لازم و ضروری است که به لحاظ جلوگیری از دوباره کاری ها و شناخت نقاط ضعف و قوت کشور در بخش دریایی بسیار مهم است.

 

 
   

جنبه های مختلف اهمیت داده های اقیانوسی

 

               
استفاده کنندگان داده ها
 خدمات مرکز داده ها
 معرفی پورتال مرکز داده ها

 


 چاپ   
کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر