EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  پیوندهای مفید | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی
صفحه اصلی جایگاه  و اهمیت داده های اقيانوسی  و دریایی  فرآیند مدیریت داده های اقيانوسی  

 

انواع داده های اقیانوسی

   مناطق دریایی مورد مطالعه

 

خدمات مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی

محورهای کاری این مرکز و خدماتی که ارائه می دهد به 3 بخش کلی به شرح زیر تقسیم می شود:

1-      مدیریت داده های اقیانوسی

یکی از مهمترین محورهای کاری این مرکز ، جمع آوری داده های دریایی از منابع ملی و بین المللی در محیط های دریایی کشور است. داده های موجود در این مرکز به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 

1-الف- داده های اندازه گیری دریایی

در این مرکز، بانک اطلاعاتی از داده های مختلف مانند برنامه های گشت های دریایی بین المللی، مراکز داده های اقیانوسی ملی و جهانی، ایستگاه­های همدیدی، جزر و مد، موج و باد، بویه ها و غیره در محیط های دریایی موردنظر به­ همراه فراداده آنها، ایجاد شده است.

در شکل های زیر برخی از این مجموعه داده ها دیده می شود.

WOD2005Caspian-1.jpg

GTSPP-Persian1.jpg

برخی از  مجموعه داده های اندازه گیری در مرکز داده ها

 

 

1-ب- داده های اقیانوس شناسی ماهواره ای

یکی از روش های ثبت داده های اقیانوسی، سنجش های ماهواره ای است.  برای مطالعات اقیانوس شناسی از جمله دمای سطح آب، کلروفیل ای، ارتفاع سطح آب و غیره برای مناطق دریایی کشور از ماهواره ها و سنجنده های مختلفی استفاده می شود. در این راستا مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی به جمع آوری داده های ماهواره های LANDSAT، MODIS، QuikScat، JASON-1 و TOPEX/Poseidon در محیط های دریایی ایران می پردازد.

 

MODIS-CHL-CS.JPG

MODIS-CHL_PG.JPG

برخی از  مجموعه داده های اقیانوس شناسی ماهواره ای در مرکز داده ها

 

2-      مصورسازی و تحلیل داده

یکی از وظایف مراکز ملی داده تولید اطلس از پارامترهای مختلف اقیانوسی است. تهیه اطلس در حقیقت یک نوع نمایش واقعیت مبتنی بر آمار و گزارشات میباشد. تولید اطلس ها می تواند پاسخگوی بسیاری از سوالاتی باشد که به اشکال گوناگون در زمینه های مختلف مطرح میگردد. همچنین تهیه اطلس و نمودارهای آماری و مقایسه ای میتواند مرجع و راهنمایی مفید در زمینه تکمیل فرآیند تحقیق برای محققان و دانشجویان باشد.

در این راستا مرکز داده ها اقدام به تهیه اطلس های دریایی زیر نموده است:

·          اطلس دما و شوری شناور آرگو در اقیانوس هند

·          اطلس دما و کلروفیل آ سطحی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان از ماهواره MODIS

·          اطلس اقلیم شناسی اقیانوس های جهان

Argo2012AprilTemp0.jpg

 اطلس دما و شوری شناور آرگو در اقیانوس هند

Composite-2006-Jun-9Km_CHL_PG.JPG

اطلس دما و کلروفیل آ سطحی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان از ماهواره MODIS

 

Annual-Surface.jpg

اطلس اقلیم شناسی اقیانوس های جهان

3- توسعه نرم افزار

سامانه مدیریت متاداده های اقیانوسی مطابق با استانداردهای توصیه شده توسط برنامه بین المللی تبادل داده و اطلاعات اقیانوسی، توسط مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی ایران، طراحی و راه اندازی شده است. این سامانه بمنظور تولید رکوردهای متاداده توسط سازمانهای دریایی کشور و همچنین امکان جستجوی آنها از طریق وب سایت مرکز داده ها، توسعه داده شده است.

لازم بذکر است متاداده ها، مجموعه داده هایی هستند که دسته ای از داده های مرتبط را توصیف و تشریح مینمایند و اغلب به عنوان شرحی اولیه از داده های موجود در دسترس کاربران مختلف قرار میگیرند. کاربران در این سامانه، بدون اینکه لزوما به خود داده ها دسترسی داشته باشند، قادر خواهند بود به جستجوی داده های مورد نیاز خود بپردازند. ایجاد بانک اطلاعاتی ملی از متاداده های سازمانهای دریایی کشور، از انجام دوباره کاری در مطالعات و برداشت داده توسط سازمانهای مختلف جلوگیری می کند. همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی متاداده، امکان از دست دادن داده های مستند شده در هنگام جابجایی افراد در سازمانها را به حداقل می رساند و باعث می شود افراد جدید در مورد محتوای داده ها، درک صحیحی یابند و آگاهی لازم را کسب نمایند.

 

سامانه مدیریت متاداده های اقیانوسی

 

استفاده کنندگان داده ها

 خدمات مرکز داده ها

دستاوردها

 معرفی پورتال مرکز داده ها

 

صفحه اصلی جایگاه  و اهمیت داده های اقيانوسی  و دریایی  فرآیند مدیریت داده های اقيانوسی  

 

انواع داده های اقیانوسی

   مناطق دریایی مورد مطالعه

 

خدمات مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی

محورهای کاری این مرکز و خدماتی که ارائه می دهد به 3 بخش کلی به شرح زیر تقسیم می شود:

1-      مدیریت داده های اقیانوسی

یکی از مهمترین محورهای کاری این مرکز ، جمع آوری داده های دریایی از منابع ملی و بین المللی در محیط های دریایی کشور است. داده های موجود در این مرکز به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 

1-الف- داده های اندازه گیری دریایی

در این مرکز، بانک اطلاعاتی از داده های مختلف مانند برنامه های گشت های دریایی بین المللی، مراکز داده های اقیانوسی ملی و جهانی، ایستگاه­های همدیدی، جزر و مد، موج و باد، بویه ها و غیره در محیط های دریایی موردنظر به­ همراه فراداده آنها، ایجاد شده است.

در شکل های زیر برخی از این مجموعه داده ها دیده می شود.

WOD2005Caspian-1.jpg

GTSPP-Persian1.jpg

برخی از  مجموعه داده های اندازه گیری در مرکز داده ها

 

 

1-ب- داده های اقیانوس شناسی ماهواره ای

یکی از روش های ثبت داده های اقیانوسی، سنجش های ماهواره ای است.  برای مطالعات اقیانوس شناسی از جمله دمای سطح آب، کلروفیل ای، ارتفاع سطح آب و غیره برای مناطق دریایی کشور از ماهواره ها و سنجنده های مختلفی استفاده می شود. در این راستا مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی به جمع آوری داده های ماهواره های LANDSAT، MODIS، QuikScat، JASON-1 و TOPEX/Poseidon در محیط های دریایی ایران می پردازد.

 

MODIS-CHL-CS.JPG

MODIS-CHL_PG.JPG

برخی از  مجموعه داده های اقیانوس شناسی ماهواره ای در مرکز داده ها

 

2-      مصورسازی و تحلیل داده

یکی از وظایف مراکز ملی داده تولید اطلس از پارامترهای مختلف اقیانوسی است. تهیه اطلس در حقیقت یک نوع نمایش واقعیت مبتنی بر آمار و گزارشات میباشد. تولید اطلس ها می تواند پاسخگوی بسیاری از سوالاتی باشد که به اشکال گوناگون در زمینه های مختلف مطرح میگردد. همچنین تهیه اطلس و نمودارهای آماری و مقایسه ای میتواند مرجع و راهنمایی مفید در زمینه تکمیل فرآیند تحقیق برای محققان و دانشجویان باشد.

در این راستا مرکز داده ها اقدام به تهیه اطلس های دریایی زیر نموده است:

·          اطلس دما و شوری شناور آرگو در اقیانوس هند

·          اطلس دما و کلروفیل آ سطحی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان از ماهواره MODIS

·          اطلس اقلیم شناسی اقیانوس های جهان

Argo2012AprilTemp0.jpg

 اطلس دما و شوری شناور آرگو در اقیانوس هند

Composite-2006-Jun-9Km_CHL_PG.JPG

اطلس دما و کلروفیل آ سطحی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان از ماهواره MODIS

 

Annual-Surface.jpg

اطلس اقلیم شناسی اقیانوس های جهان

3- توسعه نرم افزار

سامانه مدیریت متاداده های اقیانوسی مطابق با استانداردهای توصیه شده توسط برنامه بین المللی تبادل داده و اطلاعات اقیانوسی، توسط مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی ایران، طراحی و راه اندازی شده است. این سامانه بمنظور تولید رکوردهای متاداده توسط سازمانهای دریایی کشور و همچنین امکان جستجوی آنها از طریق وب سایت مرکز داده ها، توسعه داده شده است.

لازم بذکر است متاداده ها، مجموعه داده هایی هستند که دسته ای از داده های مرتبط را توصیف و تشریح مینمایند و اغلب به عنوان شرحی اولیه از داده های موجود در دسترس کاربران مختلف قرار میگیرند. کاربران در این سامانه، بدون اینکه لزوما به خود داده ها دسترسی داشته باشند، قادر خواهند بود به جستجوی داده های مورد نیاز خود بپردازند. ایجاد بانک اطلاعاتی ملی از متاداده های سازمانهای دریایی کشور، از انجام دوباره کاری در مطالعات و برداشت داده توسط سازمانهای مختلف جلوگیری می کند. همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی متاداده، امکان از دست دادن داده های مستند شده در هنگام جابجایی افراد در سازمانها را به حداقل می رساند و باعث می شود افراد جدید در مورد محتوای داده ها، درک صحیحی یابند و آگاهی لازم را کسب نمایند.

 

سامانه مدیریت متاداده های اقیانوسی

 

استفاده کنندگان داده ها

 خدمات مرکز داده ها

دستاوردها

 معرفی پورتال مرکز داده ها

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر