EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 مدیریت سبز کمينه
صفحه اصلی              
                                                

 

شورای راهبری مدیریت سبز :

 

وظایف شورای راهبری مدیریت سبز پژوهشگاه :

 

        تصویب سیاست های کلان مدیریت سبز پژوهشگاه؛

        تهیه و تدوین برنامه اجرایی مدیریت سبز در پژوهشگاه به طور سالانه در راستای اهداف ماده 2 و بر اساس شاخص‌های مدیریت سبز؛

        نظارت بر اجرای صحیح برنامه های مصوب شورای راهبری مدیریت سبز توسط کمیته های تخصصی؛

        تصویب و تامین اعتبار برنامه‌های کمیته های تخصصی؛

        پیگیری و اجرای بخشنامه ها و سیاست های ابلاغی در جهت مدیریت سبز؛

        پیگیری و استقرار استانداردهای مربوط به حوزه مدیریت سبز و تهیه برنامه زمانبندی جهت دستیابی به آن‌ها؛

    فرهنگ سازی و ارائه برنامه‌های آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با دعوت از کارشناسان خبره و اعضای هیات علمی در رابطه با نظام مدیریت سبز؛

        توجه به شاخص های مدیریت سبز در تصویب طرح‌های جدید عمرانی؛

        مستندسازی و ارائه گزارشات ادواری مدیریت سبز پژوهشگاه به شورای راهبری مدیریت سبز ستاد؛

        ایجاد فضای مناسب همکاری توسط شورا جهت مشارکت کارکنان و دانشجویان؛ 

        هماهنگی و همکاری با شورای راهبری ستاد به منظور بررسی، نظارت و تصویب نهایی پروژه های مدیریت سبز.

 

 مصوبات:

 

» تصمیمات اولین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز پژوهشگاه مورخ 14/ 09/ 1395

 

» اعضای کمیته اصلاح الگوی مصرف انتخاب شدند.

» اعضای کمیته فرهنگی و آموزشی انتخاب شدند.
» مقرر گردید در وبسایت پژوهشگاه، امکانی برای دسترسی کلیه همکاران به موارد مطروحه و مصوبات شورا فراهم گردد.
» مقرر گردید از طریق وبسایت و یا ایمیل اطلاع رسانی به اعضای شورا انجام پذیرد. همچنین یک آدرس ایمیل برای ارسال نقطه نظرات، پیشنهادات و بطور کلی مکاتبات اعضای شورا معرفی گردد.

» مقرر گردید، مطابق با آیین نامه ابلاغی، جلسات شورا بصورت منظم و حداقل یکبار در ماه برگزار گردد.

 

» تصمیمات دومین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز پژوهشگاه مورخ 27/ 10/ 1395

 

» کمیته اصلاح الگوی مصرف نسبت به شناسایی شاخص‌ها و نیز بررسی وضعیت موجود پژوهشگاه و مستند سازی آن اقدام و بر همین اساس برنامه­ های پیشنهادی این کمیته را تهیه نماید.
» کمیته فرهنگی و آموزشی، در کنار برنامه ارائه شده، برنامه زمانبندی اقدامات، نحوه تشکیل دوره ها و بطور کلی برنامه اجرایی این کمیته برای یکسال آینده را ارائه نماید.
» مقرر گردید در وبسایت پژوهشگاه و در بخش مدیریت سبز راه اندازی شده، نظام پیشنهادات جهت مشارکت و دریافت نظرات و ایده های کلیه همکارن در خصوص موضوع مدیریت سبز راه اندازی گردد؛ به همین منظور، کمیته‌ها نحوه عملکرد این نظام را با مشارکت یکدیگر تهیه و اجرایی شدن آن را پیگیری خواهند نمود.

 

شورای راهبری مدیریت سبز
کمیته اصلاح الگوی مصرف
کمیته فرهنگی و آموزشی

 

 

صفحه اصلی              
                                                

 

شورای راهبری مدیریت سبز :

 

وظایف شورای راهبری مدیریت سبز پژوهشگاه :

 

        تصویب سیاست های کلان مدیریت سبز پژوهشگاه؛

        تهیه و تدوین برنامه اجرایی مدیریت سبز در پژوهشگاه به طور سالانه در راستای اهداف ماده 2 و بر اساس شاخص‌های مدیریت سبز؛

        نظارت بر اجرای صحیح برنامه های مصوب شورای راهبری مدیریت سبز توسط کمیته های تخصصی؛

        تصویب و تامین اعتبار برنامه‌های کمیته های تخصصی؛

        پیگیری و اجرای بخشنامه ها و سیاست های ابلاغی در جهت مدیریت سبز؛

        پیگیری و استقرار استانداردهای مربوط به حوزه مدیریت سبز و تهیه برنامه زمانبندی جهت دستیابی به آن‌ها؛

    فرهنگ سازی و ارائه برنامه‌های آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با دعوت از کارشناسان خبره و اعضای هیات علمی در رابطه با نظام مدیریت سبز؛

        توجه به شاخص های مدیریت سبز در تصویب طرح‌های جدید عمرانی؛

        مستندسازی و ارائه گزارشات ادواری مدیریت سبز پژوهشگاه به شورای راهبری مدیریت سبز ستاد؛

        ایجاد فضای مناسب همکاری توسط شورا جهت مشارکت کارکنان و دانشجویان؛ 

        هماهنگی و همکاری با شورای راهبری ستاد به منظور بررسی، نظارت و تصویب نهایی پروژه های مدیریت سبز.

 

 مصوبات:

 

» تصمیمات اولین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز پژوهشگاه مورخ 14/ 09/ 1395

 

» اعضای کمیته اصلاح الگوی مصرف انتخاب شدند.

» اعضای کمیته فرهنگی و آموزشی انتخاب شدند.
» مقرر گردید در وبسایت پژوهشگاه، امکانی برای دسترسی کلیه همکاران به موارد مطروحه و مصوبات شورا فراهم گردد.
» مقرر گردید از طریق وبسایت و یا ایمیل اطلاع رسانی به اعضای شورا انجام پذیرد. همچنین یک آدرس ایمیل برای ارسال نقطه نظرات، پیشنهادات و بطور کلی مکاتبات اعضای شورا معرفی گردد.

» مقرر گردید، مطابق با آیین نامه ابلاغی، جلسات شورا بصورت منظم و حداقل یکبار در ماه برگزار گردد.

 

» تصمیمات دومین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز پژوهشگاه مورخ 27/ 10/ 1395

 

» کمیته اصلاح الگوی مصرف نسبت به شناسایی شاخص‌ها و نیز بررسی وضعیت موجود پژوهشگاه و مستند سازی آن اقدام و بر همین اساس برنامه­ های پیشنهادی این کمیته را تهیه نماید.
» کمیته فرهنگی و آموزشی، در کنار برنامه ارائه شده، برنامه زمانبندی اقدامات، نحوه تشکیل دوره ها و بطور کلی برنامه اجرایی این کمیته برای یکسال آینده را ارائه نماید.
» مقرر گردید در وبسایت پژوهشگاه و در بخش مدیریت سبز راه اندازی شده، نظام پیشنهادات جهت مشارکت و دریافت نظرات و ایده های کلیه همکارن در خصوص موضوع مدیریت سبز راه اندازی گردد؛ به همین منظور، کمیته‌ها نحوه عملکرد این نظام را با مشارکت یکدیگر تهیه و اجرایی شدن آن را پیگیری خواهند نمود.

 

شورای راهبری مدیریت سبز
کمیته اصلاح الگوی مصرف
کمیته فرهنگی و آموزشی

 

 


 چاپ   
کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر