EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  پیوندهای مفید | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
مدیریت سبز
صفحه اصلی              
                                                

 

شورای راهبری مدیریت سبز :

 

وظایف شورای راهبری مدیریت سبز پژوهشگاه :

 

ü        تصویب سیاست های کلان مدیریت سبز پژوهشگاه؛

ü        تهیه و تدوین برنامه اجرایی مدیریت سبز در پژوهشگاه به طور سالانه در راستای اهداف ماده 2 و بر اساس شاخص‌های مدیریت سبز؛

ü        نظارت بر اجرای صحیح برنامه های مصوب شورای راهبری مدیریت سبز توسط کمیته های تخصصی؛

ü        تصویب و تامین اعتبار برنامه‌های کمیته های تخصصی؛

ü        پیگیری و اجرای بخشنامه ها و سیاست های ابلاغی در جهت مدیریت سبز؛

ü        پیگیری و استقرار استانداردهای مربوط به حوزه مدیریت سبز و تهیه برنامه زمانبندی جهت دستیابی به آن‌ها؛

ü    فرهنگ سازی و ارائه برنامه‌های آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با دعوت از کارشناسان خبره و اعضای هیات علمی در رابطه با نظام مدیریت سبز؛

ü        توجه به شاخص های مدیریت سبز در تصویب طرح‌های جدید عمرانی؛

ü        مستندسازی و ارائه گزارشات ادواری مدیریت سبز پژوهشگاه به شورای راهبری مدیریت سبز ستاد؛

ü        ایجاد فضای مناسب همکاری توسط شورا جهت مشارکت کارکنان و دانشجویان؛ 

ü        هماهنگی و همکاری با شورای راهبری ستاد به منظور بررسی، نظارت و تصویب نهایی پروژه های مدیریت سبز.

 

 مصوبات:

   تصمیمات اولین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز پژوهشگاه مورخ 14/ 09/ 1395

· اعضای کمیته اصلاح الگوی مصرف انتخاب شدند.

·اعضای کمیته فرهنگی و آموزشی انتخاب شدند.

·مقرر گردید در وبسایت پژوهشگاه، امکانی برای دسترسی کلیه همکاران به موارد مطروحه و مصوبات شورا فراهم گردد.

·مقرر گردید از طریق وبسایت و یا ایمیل اطلاع رسانی به اعضای شورا انجام پذیرد. همچنین یک آدرس ایمیل برای ارسال نقطه نظرات، پیشنهادات و بطور کلی مکاتبات اعضای شورا معرفی گردد.

·مقرر گردید، مطابق با آیین نامه ابلاغی، جلسات شورا بصورت منظم و حداقل یکبار در ماه برگزار گردد.

 

 

 

 


 

شورای راهبری مدیریت سبز
کمیته اصلاح الگوی مصرف
کمیته فرهنگی و آموزشی

 

 

صفحه اصلی              
                                                

 

شورای راهبری مدیریت سبز :

 

وظایف شورای راهبری مدیریت سبز پژوهشگاه :

 

ü        تصویب سیاست های کلان مدیریت سبز پژوهشگاه؛

ü        تهیه و تدوین برنامه اجرایی مدیریت سبز در پژوهشگاه به طور سالانه در راستای اهداف ماده 2 و بر اساس شاخص‌های مدیریت سبز؛

ü        نظارت بر اجرای صحیح برنامه های مصوب شورای راهبری مدیریت سبز توسط کمیته های تخصصی؛

ü        تصویب و تامین اعتبار برنامه‌های کمیته های تخصصی؛

ü        پیگیری و اجرای بخشنامه ها و سیاست های ابلاغی در جهت مدیریت سبز؛

ü        پیگیری و استقرار استانداردهای مربوط به حوزه مدیریت سبز و تهیه برنامه زمانبندی جهت دستیابی به آن‌ها؛

ü    فرهنگ سازی و ارائه برنامه‌های آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با دعوت از کارشناسان خبره و اعضای هیات علمی در رابطه با نظام مدیریت سبز؛

ü        توجه به شاخص های مدیریت سبز در تصویب طرح‌های جدید عمرانی؛

ü        مستندسازی و ارائه گزارشات ادواری مدیریت سبز پژوهشگاه به شورای راهبری مدیریت سبز ستاد؛

ü        ایجاد فضای مناسب همکاری توسط شورا جهت مشارکت کارکنان و دانشجویان؛ 

ü        هماهنگی و همکاری با شورای راهبری ستاد به منظور بررسی، نظارت و تصویب نهایی پروژه های مدیریت سبز.

 

 مصوبات:

   تصمیمات اولین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز پژوهشگاه مورخ 14/ 09/ 1395

· اعضای کمیته اصلاح الگوی مصرف انتخاب شدند.

·اعضای کمیته فرهنگی و آموزشی انتخاب شدند.

·مقرر گردید در وبسایت پژوهشگاه، امکانی برای دسترسی کلیه همکاران به موارد مطروحه و مصوبات شورا فراهم گردد.

·مقرر گردید از طریق وبسایت و یا ایمیل اطلاع رسانی به اعضای شورا انجام پذیرد. همچنین یک آدرس ایمیل برای ارسال نقطه نظرات، پیشنهادات و بطور کلی مکاتبات اعضای شورا معرفی گردد.

·مقرر گردید، مطابق با آیین نامه ابلاغی، جلسات شورا بصورت منظم و حداقل یکبار در ماه برگزار گردد.

 

 

 

 


 

شورای راهبری مدیریت سبز
کمیته اصلاح الگوی مصرف
کمیته فرهنگی و آموزشی

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر