EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی |  برنامه های علمی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 کاوشگر خلیج‌فارس
صفحه اصلی              
 

 

شناور کاوشگر خلیج فارس

(Persian Gulf Explorer)

 

تاریخچه ساخت:

یكي از ابزارهاي پايش در شناخت و اكتشاف پهنه درياها، برگزاري گشت­ هاي دريايي است كه به كمك شناورهاي تحقيقاتي ميسر مي­ گردد. عليرغم نياز مؤسسات و دستگاه­ هاي مختلف كشور به شناور تحقيقاتي تخصصي، تاكنون كشور به چنين ابزاري مجهز نبوده است. اين نياز پژوهشگاه ملي اقيانوس­ شناسي و علوم جوی را بر آن داشت تا در سال 1387 پيشنهاد تهيه و تجهيز يك شناور تخصصي اقيانوس ­شناسي را در قالب يك طرح جامع به منظور اقيانوس­ شناسي آب هاي عميق به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ارائه نمايد. اين پيشنهاد با مساعدت اين معاونت و توجه ويژه رييس جمهوري محترم به بار نشست و مقرر شد يك كشتي تحقيقاتي كه بتواند پاسخگوي نياز كشور در اين زمينه باشد تهيه گردد.

عملیات ساخت این شناور در موافقت­ نامه­ ای بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از اردیبهشت سال 1390 توسط مجتمع شهید درویشی وابسته به سازمان صنایع دریایی کشور آغاز و پژوهشگاه ملی اقیانوس­ شناسی و علوم جوی به عنوان مجری طرح تعیین شد.

فرآیند ساخت این کشتی چهار سال طول کشید و با 40 درصد صرفه‌جویی ارزی با هزینهای بالغ بر 27 میلیارد تومان ساخته شد. در اختیار داشتن شناور تحقیقاتی برای هر کشور به منظور انجام مطالعات و آزمایشهای میدانی در سطح و زیر دریا، زمینهساز پیشرفت در حوزه تحقیقاتی و بهرهمندی از مزایای آن در صنعت و حفظ محیطزیست است. حضور فعال ایران در کاوشهای دریایی مثل پایش و اکتشاف در اقیانوسها زمینهساز نقشآفرینی بیشتر کشور در فعالیتهای منطقهای و فرامنطقهای خواهد بود.

 

شناور کاوشگر خلیج فارس به صورت رسمی در مراسمی در بندر عباس در روز سه ­شنبه 26 بهمن­ ماه 1395 در خلیج فارس به آب اندازی و به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تحویل داده شد.

   

مشخصات فنی:

 

Specifications:

نام کشتی:

کاوشگر خلیج فارس

 

Kavoshgar-e Khalij Fars

Name of Vessel:

مالک:

پژوهشگاه ملی اقیانوس ­شناسی و علوم جوی

INIOAS

Owner:

بندر ثبت:

بندرعباس

Bandarabbsas

Port of Registry:

شماره آیمو:

9770402

 

9770402

IMO no.

نوع کشتی:

تحقیقاتی

Research Vessel

Type of Vessel:

تحت کلاس:

مؤسسه رده­ بندی ایرانیان

Iranian Classification Society

Classed by:

سال ساخت:

1394

 

2015

Year of Built:

طول سراسری:

49.98 متر

 

49.98 m

Length Overall:

عرض میانی:

10 متر

 

10 m

Width:

آبخور:

3.3 متر

 

3.3 m

Draft:

ارتفاع عرشه اصلی:

4.5 متر

 

4.5 m

Height (main deck):

ظرفیت ناخالص:

555 تن

 

555 T

Gross Tons:

ظرفیت خالص:

167 تن

 

167 T

Net Tons:

نوع موتور:

یانمار

 

Yanmar

Main Engine:

تعداد و قدرت موتور:

1030 × 2 کیلووات

 

2 × 1030 KW

No. of Eng. & BHP

سرعت کروز:

12 نات

 

12 knots

Cruise Speed:

سرعت ماکزیمم:

15 نات

 

15 knots

Max. Speed:

تحمل دریایی (کروز):

فورس 3

 

Force 3

Sea State (Cruising):

تحمل دریایی (ایمنی):

فورس 6

 

Force 6

Sea State (Cruising):

بورد دریانوردی:

3000 مایل دریایی

 

3000 miles

Max. Cruise:

ماندگاری در دریا:

40 روز

 

40 days

Max. Patrol Endurance:

ظرفیت مخزن سوخت:

175 مترمکعب

 

175 m3

Fuel Storage:

ظرفیت آب شیرین:

42 مترمکعب

 

42 m3

Fresh Water Storage:

                         

 

معرفی
گشت های تحقیقاتی
تجهیزات
تماس با ما

 

 

 

صفحه اصلی              
 

 

شناور کاوشگر خلیج فارس

(Persian Gulf Explorer)

 

تاریخچه ساخت:

یكي از ابزارهاي پايش در شناخت و اكتشاف پهنه درياها، برگزاري گشت­ هاي دريايي است كه به كمك شناورهاي تحقيقاتي ميسر مي­ گردد. عليرغم نياز مؤسسات و دستگاه­ هاي مختلف كشور به شناور تحقيقاتي تخصصي، تاكنون كشور به چنين ابزاري مجهز نبوده است. اين نياز پژوهشگاه ملي اقيانوس­ شناسي و علوم جوی را بر آن داشت تا در سال 1387 پيشنهاد تهيه و تجهيز يك شناور تخصصي اقيانوس ­شناسي را در قالب يك طرح جامع به منظور اقيانوس­ شناسي آب هاي عميق به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ارائه نمايد. اين پيشنهاد با مساعدت اين معاونت و توجه ويژه رييس جمهوري محترم به بار نشست و مقرر شد يك كشتي تحقيقاتي كه بتواند پاسخگوي نياز كشور در اين زمينه باشد تهيه گردد.

عملیات ساخت این شناور در موافقت­ نامه­ ای بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از اردیبهشت سال 1390 توسط مجتمع شهید درویشی وابسته به سازمان صنایع دریایی کشور آغاز و پژوهشگاه ملی اقیانوس­ شناسی و علوم جوی به عنوان مجری طرح تعیین شد.

فرآیند ساخت این کشتی چهار سال طول کشید و با 40 درصد صرفه‌جویی ارزی با هزینهای بالغ بر 27 میلیارد تومان ساخته شد. در اختیار داشتن شناور تحقیقاتی برای هر کشور به منظور انجام مطالعات و آزمایشهای میدانی در سطح و زیر دریا، زمینهساز پیشرفت در حوزه تحقیقاتی و بهرهمندی از مزایای آن در صنعت و حفظ محیطزیست است. حضور فعال ایران در کاوشهای دریایی مثل پایش و اکتشاف در اقیانوسها زمینهساز نقشآفرینی بیشتر کشور در فعالیتهای منطقهای و فرامنطقهای خواهد بود.

 

شناور کاوشگر خلیج فارس به صورت رسمی در مراسمی در بندر عباس در روز سه ­شنبه 26 بهمن­ ماه 1395 در خلیج فارس به آب اندازی و به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تحویل داده شد.

   

مشخصات فنی:

 

Specifications:

نام کشتی:

کاوشگر خلیج فارس

 

Kavoshgar-e Khalij Fars

Name of Vessel:

مالک:

پژوهشگاه ملی اقیانوس ­شناسی و علوم جوی

INIOAS

Owner:

بندر ثبت:

بندرعباس

Bandarabbsas

Port of Registry:

شماره آیمو:

9770402

 

9770402

IMO no.

نوع کشتی:

تحقیقاتی

Research Vessel

Type of Vessel:

تحت کلاس:

مؤسسه رده­ بندی ایرانیان

Iranian Classification Society

Classed by:

سال ساخت:

1394

 

2015

Year of Built:

طول سراسری:

49.98 متر

 

49.98 m

Length Overall:

عرض میانی:

10 متر

 

10 m

Width:

آبخور:

3.3 متر

 

3.3 m

Draft:

ارتفاع عرشه اصلی:

4.5 متر

 

4.5 m

Height (main deck):

ظرفیت ناخالص:

555 تن

 

555 T

Gross Tons:

ظرفیت خالص:

167 تن

 

167 T

Net Tons:

نوع موتور:

یانمار

 

Yanmar

Main Engine:

تعداد و قدرت موتور:

1030 × 2 کیلووات

 

2 × 1030 KW

No. of Eng. & BHP

سرعت کروز:

12 نات

 

12 knots

Cruise Speed:

سرعت ماکزیمم:

15 نات

 

15 knots

Max. Speed:

تحمل دریایی (کروز):

فورس 3

 

Force 3

Sea State (Cruising):

تحمل دریایی (ایمنی):

فورس 6

 

Force 6

Sea State (Cruising):

بورد دریانوردی:

3000 مایل دریایی

 

3000 miles

Max. Cruise:

ماندگاری در دریا:

40 روز

 

40 days

Max. Patrol Endurance:

ظرفیت مخزن سوخت:

175 مترمکعب

 

175 m3

Fuel Storage:

ظرفیت آب شیرین:

42 مترمکعب

 

42 m3

Fresh Water Storage:

                         

 

معرفی
گشت های تحقیقاتی
تجهیزات
تماس با ما

 

 

 


  
کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.