EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی |  برنامه های علمی | ورود به سايت  |  تماس با ما

 

 

 

بهره‌برداری از اقیانوسها و دریاها به لحاظ حمل و نقل، تجارت، منابع غذایی و دارویی، منابع معدنی و امنیت کشورهای ساحلی از اهمیت بسیار ویژه‌ای در جهان امروز برخوردار است. نظر به این اهمیت و با توجه به این‏که پهنه‏ ی گسترده‌ای از قلمرو سرزمین ایران به‌ طول بیش از 5700 کیلومتر را کرانه ‏های آبی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان تشکیل می‌دهد، وجود یک مؤسسه ملّی فعال در زمینه های مختلف علوم دریایی و اقیانوسی در جمهوری اسلامی ایران، همواره از اهمیت راهبردی برخوردار بوده است.

بر این اساس، مرکز ملّی اقیانوس‌شناسی با توجه به توافق صورت گرفته بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در اواخر سال ١٣٧٠ تأسیس گردید و در جلسه مورخ 8/12/ 88 شورای گسترش آموزش عالی کشور، با تبدیل آن به «مؤسسه ملّی اقیانوس‏ شناسی» موافقت قطعی شد.

در بیست و دومین سال تاسیس مؤسسه ملّی اقیانوس‌شناسی، در نوزدهمین نشست عادی هیات امنای منطقه‌ی یک پژوهشی مورخ 25 اردیبهشت ماه 1392 و جلسه مورخ 18خرداد 1392 شورای گسترش آموزش عالی با ارتقای مؤسسه ملّی اقیانوس‌شناسی به پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با سه پژوهشکده و سه مرکز ملی و یک مرکز منطقه ای موافقت شد.

 

پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی تحت پوشش وزرات علوم، تحقیقات و فناوری با اهداف زیر فعالیت می کند:

1- دستیابی به جایگاه نخست منطقه‌‏ای در اقیانوس‏ شناسی و علوم جوی

2- محوریت ملّی در پژوهش‏های اقیانوس‏شناسی و علوم جوی

3- ارایه همگانی داده‏‌ها و اطلاعات دریایی، اقیانوسی و جوی مرتبط با سطح طبقه بندی مناسب 

4- پایش و مدل‏ سازی فرایندهای دریایی و اقیانوسی 

5- مطالعه، پیش‏ بینی و هشدار مخاطرات دریایی، اقیانوسی و جوی

6- مطالعه و مدل‏سازی پدیده‏‌های جوی، نوسان‏های آب و هوایی، تغییر اقلیم و دیرینه اقلیم

7- توسعه‏ فناوری‏های دریایی و اقیانوسی برای مطالعه و بهره ‏برداری سبز

8- حضور در عرصه‏ ی جنوبگان

9- توسعه‏‌ی آموزش‏های تخصصی و عمومی

10- توسعه‏‌ی ساز و کارهای مناسب برای استقلال مالی

11- توسعه‏‌ی همکاری‏های ملّی، منطقه‏‌ای و بین‏‌المللی

 

وظايف:

·         انجام پژوهش های بنیادی علمی و کاربردی در همه زمینه های اقیانوس شناسی (فیزیک، شیمی، محیط زیست، زمین شناسی، زیست شناسی، مهندسی، حقوق و روابط بین الملل، امنیت، اقتصاد و مدیریت دریایی(

·         ایجاد و تجهیز آزمایشگاه های پژوهشی دریایی در ستاد و ایستگاه های پژوهشگاه در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر

·         همکاری با سازمانهای اجرایی دریایی در زمینه طرح‌های پژوهشی اختصاصی آنها بر اساس توافق دو جانبه

·         برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌های مختلف اقیانوس‌شناسی

·         کمک به دانشگاه ها در ایجاد دوره‌های دانشگاهی علوم و فنون دریایی

·         در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای انتقال فناوری‌های جدید و مناسب دریایی به داخل کشور

·         برگزاری همایش‌های علمی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌های مرتبط

·         ارایه مشاوره به مسوولان ذیربط برای تعیین خط مشی های دریایی

·         تبادل داده‌ها و اطلاعات با سازمان‌ها و مراکز دریایی

 

پژوهشکده ها :

·         پژوهشكده علوم دريايي

·         پژوهشكده علوم جوي

·         پژوهشكده فناوري و مهندسي دريا

 

آزمایشگاه‌ها:

·         آزمایشگاه شیمی و محیط زیست دریا

·         آزمایشگاه زیست‏‌شناسی دریا

·         آزمایشگاه بیوتکنولوژی و میکرو ارگانیسم های دریایی

·         آزمایشگاه زمین‏‌شناسی دریا

·         آزمایشگاه فیزیک دریا

 

 مراكز:

·         مرکز ملّی پیش‌بینی و هشدار مخاطرات دریایی

·         مرکز ملّی داده‌های اقیانوسی

·         مرکز ملّی تحقیقات جنوبگان

·         مرکز منطقه‌ای اقیانوس‌شناسی

 

پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی برای توسعه فعالیت‌های میدانی دریایی چهار مرکز پژوهشی در شهرهای نوشهر، بوشهر، بندرعباس و چابهار دایر کرده است.

 

 

 

 

بهره‌برداری از اقیانوسها و دریاها به لحاظ حمل و نقل، تجارت، منابع غذایی و دارویی، منابع معدنی و امنیت کشورهای ساحلی از اهمیت بسیار ویژه‌ای در جهان امروز برخوردار است. نظر به این اهمیت و با توجه به این‏که پهنه‏ ی گسترده‌ای از قلمرو سرزمین ایران به‌ طول بیش از 5700 کیلومتر را کرانه ‏های آبی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان تشکیل می‌دهد، وجود یک مؤسسه ملّی فعال در زمینه های مختلف علوم دریایی و اقیانوسی در جمهوری اسلامی ایران، همواره از اهمیت راهبردی برخوردار بوده است.

بر این اساس، مرکز ملّی اقیانوس‌شناسی با توجه به توافق صورت گرفته بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در اواخر سال ١٣٧٠ تأسیس گردید و در جلسه مورخ 8/12/ 88 شورای گسترش آموزش عالی کشور، با تبدیل آن به «مؤسسه ملّی اقیانوس‏ شناسی» موافقت قطعی شد.

در بیست و دومین سال تاسیس مؤسسه ملّی اقیانوس‌شناسی، در نوزدهمین نشست عادی هیات امنای منطقه‌ی یک پژوهشی مورخ 25 اردیبهشت ماه 1392 و جلسه مورخ 18خرداد 1392 شورای گسترش آموزش عالی با ارتقای مؤسسه ملّی اقیانوس‌شناسی به پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با سه پژوهشکده و سه مرکز ملی و یک مرکز منطقه ای موافقت شد.

 

پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی تحت پوشش وزرات علوم، تحقیقات و فناوری با اهداف زیر فعالیت می کند:

1- دستیابی به جایگاه نخست منطقه‌‏ای در اقیانوس‏ شناسی و علوم جوی

2- محوریت ملّی در پژوهش‏های اقیانوس‏شناسی و علوم جوی

3- ارایه همگانی داده‏‌ها و اطلاعات دریایی، اقیانوسی و جوی مرتبط با سطح طبقه بندی مناسب 

4- پایش و مدل‏ سازی فرایندهای دریایی و اقیانوسی 

5- مطالعه، پیش‏ بینی و هشدار مخاطرات دریایی، اقیانوسی و جوی

6- مطالعه و مدل‏سازی پدیده‏‌های جوی، نوسان‏های آب و هوایی، تغییر اقلیم و دیرینه اقلیم

7- توسعه‏ فناوری‏های دریایی و اقیانوسی برای مطالعه و بهره ‏برداری سبز

8- حضور در عرصه‏ ی جنوبگان

9- توسعه‏‌ی آموزش‏های تخصصی و عمومی

10- توسعه‏‌ی ساز و کارهای مناسب برای استقلال مالی

11- توسعه‏‌ی همکاری‏های ملّی، منطقه‏‌ای و بین‏‌المللی

 

وظايف:

·         انجام پژوهش های بنیادی علمی و کاربردی در همه زمینه های اقیانوس شناسی (فیزیک، شیمی، محیط زیست، زمین شناسی، زیست شناسی، مهندسی، حقوق و روابط بین الملل، امنیت، اقتصاد و مدیریت دریایی(

·         ایجاد و تجهیز آزمایشگاه های پژوهشی دریایی در ستاد و ایستگاه های پژوهشگاه در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر

·         همکاری با سازمانهای اجرایی دریایی در زمینه طرح‌های پژوهشی اختصاصی آنها بر اساس توافق دو جانبه

·         برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌های مختلف اقیانوس‌شناسی

·         کمک به دانشگاه ها در ایجاد دوره‌های دانشگاهی علوم و فنون دریایی

·         در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای انتقال فناوری‌های جدید و مناسب دریایی به داخل کشور

·         برگزاری همایش‌های علمی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌های مرتبط

·         ارایه مشاوره به مسوولان ذیربط برای تعیین خط مشی های دریایی

·         تبادل داده‌ها و اطلاعات با سازمان‌ها و مراکز دریایی

 

پژوهشکده ها :

·         پژوهشكده علوم دريايي

·         پژوهشكده علوم جوي

·         پژوهشكده فناوري و مهندسي دريا

 

آزمایشگاه‌ها:

·         آزمایشگاه شیمی و محیط زیست دریا

·         آزمایشگاه زیست‏‌شناسی دریا

·         آزمایشگاه بیوتکنولوژی و میکرو ارگانیسم های دریایی

·         آزمایشگاه زمین‏‌شناسی دریا

·         آزمایشگاه فیزیک دریا

 

 مراكز:

·         مرکز ملّی پیش‌بینی و هشدار مخاطرات دریایی

·         مرکز ملّی داده‌های اقیانوسی

·         مرکز ملّی تحقیقات جنوبگان

·         مرکز منطقه‌ای اقیانوس‌شناسی

 

پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی برای توسعه فعالیت‌های میدانی دریایی چهار مرکز پژوهشی در شهرهای نوشهر، بوشهر، بندرعباس و چابهار دایر کرده است.

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.