EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی |  برنامه های علمی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی کمينه

صفحه اصلی

جایگاه  و اهمیت داده های اقيانوسی  و دریایی

 فرآیند مدیریت داده های اقيانوسی  

 

انواع داده های اقیانوسی

مناطق دریایی مورد مطالعه

 
                                             
 مقدمه

مرکز ملی داده هاي اقيانوسی و دریایی ایران، کار خود را با حمایت سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و زیرنظر کميسيون بين- دولتی اقيانوس شناسی (IOC) در سال 1374 آغاز کرد. این مرکز در واقع یکی از اعضای برنامه بين المللی تبادل داده ها و اطلاعات اقيانوسی (IODE) محسوب میشود. در حال حاضر بیش از 80 مرکز ملی داده های اقيانوسی در سراسر جهان فعال هستند که این مرکز بعنوان نماینده IODE  در ایران فعالیت می کند. مرکز ملی اقيانوس شناسی درسال  1389به موسسه ملی اقيانوس شناسی ارتقاء یافت و مجوز تاسيس مرکز ملی داده های اقيانوسی و دریایی در همان سال از وزارت علوم، تحقيقات وفناوری اخذ گردید. مرکز ملی داده های اقيانوسی ودریایی ایران Iranian National Center for Ocean Data (INCOD) فعاليت رسمی خود را از  24 بهمن ماه سال 1390 آغاز کرد.

 

وظایف مراکز ملی داده های اقیانوسی

این مرکز بعنوان یک مرکز ملی داده های اقیانوسی، وظایف زیر را بعهده دارد:

 

» دریافت داده از برنامه‌های جمع آوری داده در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی؛

» حفظ و نگهداری طولانی مدت از داده ها و اطلاعات مرتبط مورد نیاز برای تفسیر صحیح از داده؛

» در دسترس قرار دادن داده‌ها برای استفاده ملی و بین المللی

  

 

پراکندگی مراکز ملی داده های اقیانوسی

 


 

اسامی همکاران مرکز

 

رییس مرکز

 

فرناز غیاثی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT) ، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، دانشگاه آزاد اسلامی 

fghiasi@inio.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی
ایمیل
ولی اله عمرانی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار omrani@inio.ac.ir
حمیدرضا زارع
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار  hzare60@inio.ac.ir

 

 

  

               

استفاده کنندگان داده ها

 خدمات مرکز داده ها

دستاوردها

 معرفی پورتال مرکز داده ها

 

صفحه اصلی

جایگاه  و اهمیت داده های اقيانوسی  و دریایی

 فرآیند مدیریت داده های اقيانوسی  

 

انواع داده های اقیانوسی

مناطق دریایی مورد مطالعه

 
                                             
 مقدمه

مرکز ملی داده هاي اقيانوسی و دریایی ایران، کار خود را با حمایت سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و زیرنظر کميسيون بين- دولتی اقيانوس شناسی (IOC) در سال 1374 آغاز کرد. این مرکز در واقع یکی از اعضای برنامه بين المللی تبادل داده ها و اطلاعات اقيانوسی (IODE) محسوب میشود. در حال حاضر بیش از 80 مرکز ملی داده های اقيانوسی در سراسر جهان فعال هستند که این مرکز بعنوان نماینده IODE  در ایران فعالیت می کند. مرکز ملی اقيانوس شناسی درسال  1389به موسسه ملی اقيانوس شناسی ارتقاء یافت و مجوز تاسيس مرکز ملی داده های اقيانوسی و دریایی در همان سال از وزارت علوم، تحقيقات وفناوری اخذ گردید. مرکز ملی داده های اقيانوسی ودریایی ایران Iranian National Center for Ocean Data (INCOD) فعاليت رسمی خود را از  24 بهمن ماه سال 1390 آغاز کرد.

 

وظایف مراکز ملی داده های اقیانوسی

این مرکز بعنوان یک مرکز ملی داده های اقیانوسی، وظایف زیر را بعهده دارد:

 

» دریافت داده از برنامه‌های جمع آوری داده در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی؛

» حفظ و نگهداری طولانی مدت از داده ها و اطلاعات مرتبط مورد نیاز برای تفسیر صحیح از داده؛

» در دسترس قرار دادن داده‌ها برای استفاده ملی و بین المللی

  

 

پراکندگی مراکز ملی داده های اقیانوسی

 


 

اسامی همکاران مرکز

 

رییس مرکز

 

فرناز غیاثی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT) ، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، دانشگاه آزاد اسلامی 

fghiasi@inio.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی
ایمیل
ولی اله عمرانی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار omrani@inio.ac.ir
حمیدرضا زارع
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار  hzare60@inio.ac.ir

 

 

  

               

استفاده کنندگان داده ها

 خدمات مرکز داده ها

دستاوردها

 معرفی پورتال مرکز داده ها

 


 چاپ   
کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.