EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 ناوگان ملی تحقیقاتی کمينه

 

 

 افزایش جمعیت جهان در سالیان اخیر و به طبع آن توسعه مصرف و نیاز به منابع انرژی و غذایی و پیشرفت فن‌آوری، دولتها را وادار به بهره­ گیری از منابع آبی نموده است. در این راستا بهره­ برداری از میادین نفتی و گازی، بهره­ برداری هر چه مناسبتر از منابع غذایی دریایی و غیره با جدیت بیشتری پیگیری شده است. بنابراین به منظور نیل به اهداف مذکور، لزوم شناخت و بررسی علمی دریا و خصوصیات زیستی و غیرزیستی آن امری اجتناب ناپذیر است. به همین علت تا کنون کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (حدود 60 کشور) به منظور انجام تحقیقات علمی دریایی مورد نیاز اقدام به تشکیل ناوگان تحقیقاتی نموده تا در حوزه­های مختلفی همچون شناسایی منابع غذایی دریایی، هیدروگرافی، ژئوتکنیک دریایی، بستر شناسی، تحقیقات محیط زیست دریایی و مشخصات عمومی آبهای هر منطقه دریایی و غیره فعالیت نمایند.

منظور از تشکیل ناوگان تحقیقاتی، در اختیار گرفتن تعدادی شناور با ابعاد، تجهیزات و توانایی متفاوت است که پاسخگوی نیازهای مختلف تحقیقاتی در آبهای یک کشور یا منطقه باشد.

بر اساس آمارهای كمیسیون بین‌دولتی اقیانوس‌شناسی در جهان بیش از 858 شناور تحقیقاتی اقیانوس‌شناسی وجود دارد که تعداد ناوگان برخی از کشورهای پیشرفته در امور دریایی به شرح جدول زیر است:

 

ردیف

کشور

تعداد ناوگان

1

ایالات متحده امریکا

236

2

روسیه

116

3

انگلستان

37

4

آلمان

27

5

فرانسه

17

 

همچنین تعداد ناوگان کشورهای همسایه و منطقه خلیج فارس به شرح زیر است:

 

ردیف

کشور

تعداد ناوگان

1

ترکیه

10

2

هندوستان

7

3

قطر

3

4

کویت

1

5

پاکستان

1

6

بحرین

1

7

ایران

0

 

همان‌گونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود، جمهوری اسلامی ایران فاقد شناور تحقیقاتی است. ایران با داشتن سواحل طولانی در شمال و جنوب و بنادر مهم در خلیج فارس و در دریای عمان و وجود تنگه راهبردی هرمز در دهانه خلیج فارس به عنوان حلقه ارزشمند ارتباط خاور دور و اقیانوس هند به روسیه و اروپا دارای اهمیت ویژه ای در اقتصاد جهانی است. حضور فعال و موثر جمهوری اسلامی ایران جهت حفظ منافع کشور در عرصه های مختلف مرتبط با خلیج فارس و فراهم نمودن امکانات در جهت بهره برداری پایدار منوط به شناخت جامع و کافی از این منطقه در زمینه های مختلف اقیانوس‌شناسی است. این مسئله نشان می دهد که تهیه شناور تحقیقاتی اقیانوس پیما و انجام تحقیقات دریایی در کشور، ضرورتی مهم به شمار می‌آید. 

امروزه برای شناخت دریا و پدیده های آن از روش های مختلفی استفاده می گردد که برخی از آنها عبارتند از:

 

   - جمع آوری داده های اقیانوس شناسی از طریق اندازه گیری های دریایی

  - جمع آوری اطلاعات و داده از طریق ماهواره

  -جمع آوری داده از طریق نصب دستگاه های ثابت اندازه گیری در عمق های مختلف در دریاها

 پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با داشتن تجهیزات پیشرفته میدانی برای نمونه­ برداری از دریا و اندازه­ گیری نیازمند داشتن شناور تحقیقاتی است که از طریق آن بتواند با نصب دستگاه بر روی شناور، به اندازه‌گیری پارامترهای دریایی و نمونه برداری از آب دریا، موجودات دریایی و رسوبات بستر دریا بپردازد.

در این راستا، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی در راستای رسالت عظیم خود به منظور تامین نیازهای تحقیقاتی بخش­های صنعتی و علمی کشور در زمینه شناخت و تحقیق فراساحلی اقدام به تهیه و تجهیز شناور تحقیقاتی اقیانوس­ پیما نموده است. امکانات پیش ­بینی شده در شناور اقیانوس‌پیمای مذکور تامین کننده نیازهای تحقیقاتی در بخش­های مختلف علمی و صنعتی کشور خواهد بود.

 

 

 

 

 افزایش جمعیت جهان در سالیان اخیر و به طبع آن توسعه مصرف و نیاز به منابع انرژی و غذایی و پیشرفت فن‌آوری، دولتها را وادار به بهره­ گیری از منابع آبی نموده است. در این راستا بهره­ برداری از میادین نفتی و گازی، بهره­ برداری هر چه مناسبتر از منابع غذایی دریایی و غیره با جدیت بیشتری پیگیری شده است. بنابراین به منظور نیل به اهداف مذکور، لزوم شناخت و بررسی علمی دریا و خصوصیات زیستی و غیرزیستی آن امری اجتناب ناپذیر است. به همین علت تا کنون کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (حدود 60 کشور) به منظور انجام تحقیقات علمی دریایی مورد نیاز اقدام به تشکیل ناوگان تحقیقاتی نموده تا در حوزه­های مختلفی همچون شناسایی منابع غذایی دریایی، هیدروگرافی، ژئوتکنیک دریایی، بستر شناسی، تحقیقات محیط زیست دریایی و مشخصات عمومی آبهای هر منطقه دریایی و غیره فعالیت نمایند.

منظور از تشکیل ناوگان تحقیقاتی، در اختیار گرفتن تعدادی شناور با ابعاد، تجهیزات و توانایی متفاوت است که پاسخگوی نیازهای مختلف تحقیقاتی در آبهای یک کشور یا منطقه باشد.

بر اساس آمارهای كمیسیون بین‌دولتی اقیانوس‌شناسی در جهان بیش از 858 شناور تحقیقاتی اقیانوس‌شناسی وجود دارد که تعداد ناوگان برخی از کشورهای پیشرفته در امور دریایی به شرح جدول زیر است:

 

ردیف

کشور

تعداد ناوگان

1

ایالات متحده امریکا

236

2

روسیه

116

3

انگلستان

37

4

آلمان

27

5

فرانسه

17

 

همچنین تعداد ناوگان کشورهای همسایه و منطقه خلیج فارس به شرح زیر است:

 

ردیف

کشور

تعداد ناوگان

1

ترکیه

10

2

هندوستان

7

3

قطر

3

4

کویت

1

5

پاکستان

1

6

بحرین

1

7

ایران

0

 

همان‌گونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود، جمهوری اسلامی ایران فاقد شناور تحقیقاتی است. ایران با داشتن سواحل طولانی در شمال و جنوب و بنادر مهم در خلیج فارس و در دریای عمان و وجود تنگه راهبردی هرمز در دهانه خلیج فارس به عنوان حلقه ارزشمند ارتباط خاور دور و اقیانوس هند به روسیه و اروپا دارای اهمیت ویژه ای در اقتصاد جهانی است. حضور فعال و موثر جمهوری اسلامی ایران جهت حفظ منافع کشور در عرصه های مختلف مرتبط با خلیج فارس و فراهم نمودن امکانات در جهت بهره برداری پایدار منوط به شناخت جامع و کافی از این منطقه در زمینه های مختلف اقیانوس‌شناسی است. این مسئله نشان می دهد که تهیه شناور تحقیقاتی اقیانوس پیما و انجام تحقیقات دریایی در کشور، ضرورتی مهم به شمار می‌آید. 

امروزه برای شناخت دریا و پدیده های آن از روش های مختلفی استفاده می گردد که برخی از آنها عبارتند از:

 

   - جمع آوری داده های اقیانوس شناسی از طریق اندازه گیری های دریایی

  - جمع آوری اطلاعات و داده از طریق ماهواره

  -جمع آوری داده از طریق نصب دستگاه های ثابت اندازه گیری در عمق های مختلف در دریاها

 پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با داشتن تجهیزات پیشرفته میدانی برای نمونه­ برداری از دریا و اندازه­ گیری نیازمند داشتن شناور تحقیقاتی است که از طریق آن بتواند با نصب دستگاه بر روی شناور، به اندازه‌گیری پارامترهای دریایی و نمونه برداری از آب دریا، موجودات دریایی و رسوبات بستر دریا بپردازد.

در این راستا، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی در راستای رسالت عظیم خود به منظور تامین نیازهای تحقیقاتی بخش­های صنعتی و علمی کشور در زمینه شناخت و تحقیق فراساحلی اقدام به تهیه و تجهیز شناور تحقیقاتی اقیانوس­ پیما نموده است. امکانات پیش ­بینی شده در شناور اقیانوس‌پیمای مذکور تامین کننده نیازهای تحقیقاتی در بخش­های مختلف علمی و صنعتی کشور خواهد بود.

 

 


 چاپ   
کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر