EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی |  برنامه های علمی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 متن خبر
سخنرانی علمی با موضوع «انگل ها به عنوان نشانگرهای زیستی با تاکید بر محیط های دریایی»برگزار شد

 

سخنرانی علمی با موضوع «انگل ها به عنوان نشانگرهای زیستی با تاکید بر محیط های دریایی» یک شنبه 25 تیر 96 در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، دکتر رقیه زارعی دانش آموخته دکتری بیوسیستماتیک جانوری، عضو  هیات علمی دانشکده زیست شناسی، دانشگاه الزهرا )س( در آغاز سخنرانیش گفت: دیدگاه کلی مردم، رسانه ها، زیست شناسان و سایر دانشمندان نسبت به انگل ها منفی است،  اما با توجه به اینکه اکوسیستم یک ابرموجود است، انگل ها به عنوان عناصر مهم اکوسیستم ها نقش کلیدی در دینامیک جمعیت وساختارهای جامعه دارند و اطلاعات مفیدی در مورد تنش های محیطی، ساختار شبکه غذایی و عملکرد و تنوع زیستی اکوسیستم فراهم می کنند.

زارعی ضمن اشاره به تحقیقات انجام شده دراین زمینه، افزود: بررسی ها نشان داده است که فقدان انگل ها در یک اکوسیستم سبب کاهش تنوع زیستی می شود، همچنین در شرایط تخریب شده گونه های انگل کاهش می یابند. بنابراین می توان گفت اکوسیستم های سالم جوامع انگلی سالم دارند و اکوسیستم بیمار فاقد جوامع انگلی سالم است.

وی تصریح کرد که زندگی انگلی معمول ترین نوع زندگی روی کره زمین است و مطالعات، تاثیر انگل ها بر میزبان ها و جمعیت آنها ، بیولوژی میزبان، گردش جمعیت میزبان و ساختار اکولوژیکی جمعیت را نشان می دهد.

زارعی یادآور شد مطالعات نشان می دهند از انگل ها می توان به عنوان نشانگرهای آلودگی محیط، نشانگرهای فلزات سنگین، نشانگرهای جمعیت میزبان  )جدایی استوک ماهی ها، مهاجرت های فصلی و/یا مهاجرت های مرتبط با سن(، نشانگرهای رژیم غذایی و رفتار تغذیه ای و نشانگرهای فیلوژنی و سیستماتیک میزبان استفاده کرد.

این عضو  هیات علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه الزهرا)س( در ادامه افزود: آلاینده ها به صورت های مختلفی وارد محیط می شوند، بررسی زیستی اثرات این آلاینده ها به شیوه های مختلفی صورت می گیرد:  مستقیما از طریق استفاده از پارامترهای کیفیت آب مانند فسفات، نیترات و ... و به صورت غیر مستقیم از طریق استفاده از نشانگرهای زیستی. از نشانگرهای زیستی برای نشان دادن فلزات کمیاب، ارگانوکلرین ها و رادیونوکلئوتیدها یا فلزات سنگین و کیفیت آب و آلودگی استفاده می شود  . از مراحل آزادزی انگل ها به عنوان آزمون های سطح استاندارد سمیت استفاده می شود.

وی تصریح کرد که نشانگرهای زیستی در اکوسیستم های دریایی شامل لارو حشرات، ماکروفیت ها، خرچنگ ها و ماهی ها هستند  مزیت های استفاده از ماهی ها  به عنوان نشانگرهای زیستی شامل طول عمر زیادی و تحرک است. همچنین نشانگر های خوبی برای تاثیرات طولانی مدت و تغییرات زیستگاهی هستند و در راس زنجیره غذایی آبزیان قرار دارند و توسط انسان مصرف می شوند.

زارعی همچنین گفت: به جای استفاده از ماهی ها می توان از انگل های آنها استفاده کرد. به عنوان مثال تحلیل تغییر در جمعیت u1740 يا جوامع انگلی در مقابل آلاینده های محیطی و استفاده از نشانگرهای تجمعی که اطلاعات با ارزشی در مورد وضعیت شیمیایی محیط از طریق توانایی تجمع مواد محیط تا سطوحی بیش از محیط فراهم می کنند. بنابراین از انگل ها - علاوه بر صدف های دوکفه ای و سخت پوستان- برای بررسی وضعیت یک اکوسیستم می توان استفاده کرد.

وی با اشاره به نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه گفت: برخی مطالعات نشان داده است که انگل ها غلظت های کمتر فلزات را نسبت به بی مهرگان آزادزی نشان می دهند این موضوع نشان می دهد انتخاب نوع انگل به عنوان نشانگر زیستی باید با بررسی و مطالعه صورت گیرد زیرا همه انگل ها نشانگر مناسبی برای تمام آلاینده ها نیستند.

به عنوان مثال، انتخاب انگل می بایستی به صورتی باشد که طول زندگی به اندازه کافی طولانی داشته باشد در میزبان کاملا بالغ قابل شناسایی باقی بماند. انگل می بایستی به راحتی قابل جدا شدن و شمارش باشد و جزئیات اکولوژی و بیولوژی انگل و میزبان مشخص باشد. وی همچنین شواهد قیاسی در مورد پاسخ های فیزیولوژیکی تعدادی از کرم های پهن و پروتوزوآ به آلودگی شیمیایی در محیط های آبی ارایه داد

 

 


ایجاد کننده : khabar
تاریخ انتشار : دوشنبه 2 مرداد 1396
تعداد بازدید : 779

بازگشت

  
کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.