EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 

مطالعات فیزیکی و هیدرودینامیکی آب دریا

 

این گروه با در اختیار داشتن متخصصینی کارآمد و زبده در حال مطالعه و مشاهدات دریایی از جمله اکتساب و سپس توصیف داده‌های دما، شوری، چگالی، اکسیژن محلول، سرعت و جهت جریان‌های دریایی، کدورت، پارامترهای موج، pH و سایر پارامترهای مربوطه در قالب پروژه های پایشی موجود در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است. نتایج این پژوهش‌ها می‌تواند کاربردهای مهمی نظیر پیش بینی امواج دریا و جزر و مد، پیش بینی جریان‌های دریایی و گردش گرماشیب ، پیش‌بینی جریان‌های ساحلی برای استفاده در طراحی موج‌شکن‌ها و سکوهای دریایی، توسعه فناوری‌های کلیدی در زمینه سونار، توسعه فناوری‌های کلیدی در زمینه پایگاهای ثابت و متحرک زیر سطحی، استحصال انرژی از دریا و موارد بی‌شمار دیگری داشته باشد. قسمت عمده وظایف این گروه شامل تدارک، عملیاتی کردن، نگهداری، واسنجی و پشتیبانی دستگاه‌های اندازه گیری مانند CTD، ADCP، RCM9، و نظایر آنها است. CTD یک ابزاراصلی برای تعیین ویژگی‌های فیزیکی پایه‌ای آب دریا است. ابزار نامبرده نمودارهای دقیق وجامع انتشار و تغییرات دما، شوری و چگالی را به منظور کمک کردن به درک بهتر اینکه چگونه زندگی ماتحت تأثیر اقیانوسها است، دراختیاردانشمندان قرار می‌دهد. ابزار و لوازم دیگری همچون بطری های نسکین، ADCP به منظور اندازه‌گیری جریان‌های افقی وهمچنین حسگرهای اکسیژن برای اندازه‌گیری محتوای اکسیژن محلول آب دریا می‌توانند به دستگاه CTD اضافه گردند.

 

  

 

مطالعات فیزیکی و هیدرودینامیکی آب دریا

 

این گروه با در اختیار داشتن متخصصینی کارآمد و زبده در حال مطالعه و مشاهدات دریایی از جمله اکتساب و سپس توصیف داده‌های دما، شوری، چگالی، اکسیژن محلول، سرعت و جهت جریان‌های دریایی، کدورت، پارامترهای موج، pH و سایر پارامترهای مربوطه در قالب پروژه های پایشی موجود در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است. نتایج این پژوهش‌ها می‌تواند کاربردهای مهمی نظیر پیش بینی امواج دریا و جزر و مد، پیش بینی جریان‌های دریایی و گردش گرماشیب ، پیش‌بینی جریان‌های ساحلی برای استفاده در طراحی موج‌شکن‌ها و سکوهای دریایی، توسعه فناوری‌های کلیدی در زمینه سونار، توسعه فناوری‌های کلیدی در زمینه پایگاهای ثابت و متحرک زیر سطحی، استحصال انرژی از دریا و موارد بی‌شمار دیگری داشته باشد. قسمت عمده وظایف این گروه شامل تدارک، عملیاتی کردن، نگهداری، واسنجی و پشتیبانی دستگاه‌های اندازه گیری مانند CTD، ADCP، RCM9، و نظایر آنها است. CTD یک ابزاراصلی برای تعیین ویژگی‌های فیزیکی پایه‌ای آب دریا است. ابزار نامبرده نمودارهای دقیق وجامع انتشار و تغییرات دما، شوری و چگالی را به منظور کمک کردن به درک بهتر اینکه چگونه زندگی ماتحت تأثیر اقیانوسها است، دراختیاردانشمندان قرار می‌دهد. ابزار و لوازم دیگری همچون بطری های نسکین، ADCP به منظور اندازه‌گیری جریان‌های افقی وهمچنین حسگرهای اکسیژن برای اندازه‌گیری محتوای اکسیژن محلول آب دریا می‌توانند به دستگاه CTD اضافه گردند.

 

  

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر