EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 

 

ناوگان ملی تحقیقات دریایی

پوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در راستای توسعه دانش میدانی دریایی خود و ارتقای تحقیقات در این بخش اولین ناوگان تحقیقاتی خود را توسط متخصصین داخلی در دست ساخت دارد. ناوگان تحقیقاتی پژوهشگاه در آینده وظیفه انجام گشت‌های میدانی را در آب‌های سرزمینی و همچنین آبهای بین المللی را عهده دار می گردد. واحد عملیات ناوگان تحقیقاتی بخشی از سازمان ناوگان تحقیقاتی پژوهشگاه است كه در پژوهشكده فناوری و مهندسی دریا تشكیل شده است.

 وظایف اصلی واحد عملیات ناوگان تحقیقاتی در بخش های زیر در نظر گرفته شده اند

·          بخش ساخت، تهیه و توسعه ناوگان تحقیقاتی

تهیه مشخصات فنی شناورهای جدید و اصلاحی، مدیریت و نظارت بر ساخت، تحویل و راه اندازی شناور های تحقیقاتی و برنامه‌ریزی جهت تامین پرسنل فنی و نوع آموزش های مورد نیاز و تهیه دستورالعمل‌های فنی بهره‌برداری از جمله وظایف این بخش محسوب می‌گردند.

·          بخش عملیات دریایی ناوگان

بخش عملیات ناوگان وظیفه اصلی برنامه ریزی جهت انتقال پرسنل تحقیقاتی برای گشت‌های دریایی برنامه‌ریزی شده را به عهده دارد. بنابراین برنامه‌ریزی جهت تامین پرسنل عملیاتی هر ناوگان، اخذ مجوز های لازم، انجام هماهنگی های مورد نیاز با ارگانهای دست‌اندر كار، تهیه دستورالعمل ایمنی انجام عملیات دریایی، انجام امور لجستیك و پشتیبانی مورد نیاز در هر گشت دریایی، تعیین محل استقرار موقت و دایم ناوگان و توسعه زیرساخت‌های مربوط در این بخش مد نظر گرفته شده اند. علاوه بر این برنامه ریزی جهت ارائه خدمات گشتهای دریایی به سایر ارگان‌های دریایی به عهده این بخش است.

·          بخش نگهداری و تعمیر ناوگان تحقیقاتی

 انجام برنامه ریزی مناسب جهت نگهداری و تعمیر ناوگان تحقیقاتی در این بخش انجام می‌شود.

          

 

 

ناوگان ملی تحقیقات دریایی

پوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در راستای توسعه دانش میدانی دریایی خود و ارتقای تحقیقات در این بخش اولین ناوگان تحقیقاتی خود را توسط متخصصین داخلی در دست ساخت دارد. ناوگان تحقیقاتی پژوهشگاه در آینده وظیفه انجام گشت‌های میدانی را در آب‌های سرزمینی و همچنین آبهای بین المللی را عهده دار می گردد. واحد عملیات ناوگان تحقیقاتی بخشی از سازمان ناوگان تحقیقاتی پژوهشگاه است كه در پژوهشكده فناوری و مهندسی دریا تشكیل شده است.

 وظایف اصلی واحد عملیات ناوگان تحقیقاتی در بخش های زیر در نظر گرفته شده اند

·          بخش ساخت، تهیه و توسعه ناوگان تحقیقاتی

تهیه مشخصات فنی شناورهای جدید و اصلاحی، مدیریت و نظارت بر ساخت، تحویل و راه اندازی شناور های تحقیقاتی و برنامه‌ریزی جهت تامین پرسنل فنی و نوع آموزش های مورد نیاز و تهیه دستورالعمل‌های فنی بهره‌برداری از جمله وظایف این بخش محسوب می‌گردند.

·          بخش عملیات دریایی ناوگان

بخش عملیات ناوگان وظیفه اصلی برنامه ریزی جهت انتقال پرسنل تحقیقاتی برای گشت‌های دریایی برنامه‌ریزی شده را به عهده دارد. بنابراین برنامه‌ریزی جهت تامین پرسنل عملیاتی هر ناوگان، اخذ مجوز های لازم، انجام هماهنگی های مورد نیاز با ارگانهای دست‌اندر كار، تهیه دستورالعمل ایمنی انجام عملیات دریایی، انجام امور لجستیك و پشتیبانی مورد نیاز در هر گشت دریایی، تعیین محل استقرار موقت و دایم ناوگان و توسعه زیرساخت‌های مربوط در این بخش مد نظر گرفته شده اند. علاوه بر این برنامه ریزی جهت ارائه خدمات گشتهای دریایی به سایر ارگان‌های دریایی به عهده این بخش است.

·          بخش نگهداری و تعمیر ناوگان تحقیقاتی

 انجام برنامه ریزی مناسب جهت نگهداری و تعمیر ناوگان تحقیقاتی در این بخش انجام می‌شود.

          

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر