EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی |  برنامه های علمی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 سومین نشست کمیته آموزش و فرهنگ شورای عالی اقیانوس شناسی کمينه

 

 

سومین نشست کمیته «آموزش و فرهنگ» شورای عالی اقیانوس شناسی کشور در تاریخ 22/5/1390 در محل موسسه ملی اقیانوس شناسی برگزار شد. در این نشست آیین نامه داخلی کمیته نهایی شد و به تصویب رسید. همچنین در این نشست نحوه همکاری بین اعضا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اعضای عضو کمیته نسبت به تهیه و ارسال موارد زیر نیز اقدام کنند:

تدوین و ارسال گزارشی از اقدام های انجام شده و یا در دست اقدام در زمینه آموزش و فرهنگ دریا و اقیانوس شناسی

ارایه پیشنهادهای مشخص برای دست یابی به اهداف ایجاد کمیته

  

 

 

 

 

 

سومین نشست کمیته «آموزش و فرهنگ» شورای عالی اقیانوس شناسی کشور در تاریخ 22/5/1390 در محل موسسه ملی اقیانوس شناسی برگزار شد. در این نشست آیین نامه داخلی کمیته نهایی شد و به تصویب رسید. همچنین در این نشست نحوه همکاری بین اعضا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اعضای عضو کمیته نسبت به تهیه و ارسال موارد زیر نیز اقدام کنند:

تدوین و ارسال گزارشی از اقدام های انجام شده و یا در دست اقدام در زمینه آموزش و فرهنگ دریا و اقیانوس شناسی

ارایه پیشنهادهای مشخص برای دست یابی به اهداف ایجاد کمیته

  

 

 

 


 چاپ   
کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.