EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
مطالعات حقوق، اقتصاد و مدیریت اقیانوس و دریاها

 

مطالعات حقوق، اقتصاد و مدیریت اقیانوس و دریاها

دسترسی کشور ایران به آبهای آزاد و اقیانوس هند از سمت جنوب و بزرگترین دریاچه دنیا از سمت شمال موجب شده تا جنبه های اقتصادی، حقوقی و مدیریت این موهبت خدادادی در ایران اهمیت ویژه ای پیدا کند. اهميت اقتصاد، حقوق و مدیریت دریا بي شك از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. در گذشته، درياها و اقيانوس‌ها بيشتر به لحاظ راه ارتباطي داراي اهميت بودند، اما امروزه با پيشرفت فن‌آوری و در نتيجه شناخت بيشتر از منابع درياها و توان بهره‌برداري از اين منابع، درياها از اهميت خاصي برخوردار شده‌اند و اين در حالي است كه 90% از مناطق بستر و زير بستر اقيانوس‌ها براي انسان‌ها تقريباً ناشناخته مانده‌اند. اقيانوس‌ها در حدود 71% سطح كرۀ ‌زمين را در برگرفته‌اند و سرشار از منابع عظيم مواد غذایی، تولیدات زیست فناوری، نفت و گاز، كلوخه‌های معدنی هستند و منبع خوبی برای بهره برداری اقتصادی محسوب می‌شوند.

کشورهایی که برنامه های مدون و سازمان یافته‌ای از نظر محیط زیست و قوانین دریایی داشته اند، توانسته اند جایگاه ویژه ای در این مقوله‌ها مباحث بدست آورند. در این راستا و با توجه به اهمیت نقش پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در راهبری دریاها، مطالعه در حوزه های فوق و ارائه توصیه های کاربردی در تدابیر و سیاست های دریایی در دستور کار این مؤسسه قرار دارد.

 

 

مطالعات حقوق، اقتصاد و مدیریت اقیانوس و دریاها

دسترسی کشور ایران به آبهای آزاد و اقیانوس هند از سمت جنوب و بزرگترین دریاچه دنیا از سمت شمال موجب شده تا جنبه های اقتصادی، حقوقی و مدیریت این موهبت خدادادی در ایران اهمیت ویژه ای پیدا کند. اهميت اقتصاد، حقوق و مدیریت دریا بي شك از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. در گذشته، درياها و اقيانوس‌ها بيشتر به لحاظ راه ارتباطي داراي اهميت بودند، اما امروزه با پيشرفت فن‌آوری و در نتيجه شناخت بيشتر از منابع درياها و توان بهره‌برداري از اين منابع، درياها از اهميت خاصي برخوردار شده‌اند و اين در حالي است كه 90% از مناطق بستر و زير بستر اقيانوس‌ها براي انسان‌ها تقريباً ناشناخته مانده‌اند. اقيانوس‌ها در حدود 71% سطح كرۀ ‌زمين را در برگرفته‌اند و سرشار از منابع عظيم مواد غذایی، تولیدات زیست فناوری، نفت و گاز، كلوخه‌های معدنی هستند و منبع خوبی برای بهره برداری اقتصادی محسوب می‌شوند.

کشورهایی که برنامه های مدون و سازمان یافته‌ای از نظر محیط زیست و قوانین دریایی داشته اند، توانسته اند جایگاه ویژه ای در این مقوله‌ها مباحث بدست آورند. در این راستا و با توجه به اهمیت نقش پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در راهبری دریاها، مطالعه در حوزه های فوق و ارائه توصیه های کاربردی در تدابیر و سیاست های دریایی در دستور کار این مؤسسه قرار دارد.

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر